Stor gydeaktivitet hvor Grusbanden har været på spil

Billed 1, De Frivillige I Fuld Gang Med Endnu En Gydebanke, September 2020 Frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande var på restaureringsarbejde ved Bregninge Å sidste efterår.

Den sjællandske Grusbande og Kalundborg Sportsfiskerforening var sidste efterår på arbejde ved Bregninge Å i Nordvestsjælland, hvor der blev udlagt gydegrus og skjulesten på en halv kilometer lang strækning. Ørrederne har nu kvitteret for de nye muligheder med masser af gydeaktivitet i vinterens løb.

Knapt 50 tons gydegrus og 14 tons skjulesten blev lagt ud på en strækning af Bregninge Å ad to omgange i efteråret 2020 af frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, der er en del af Fishing Zealand.

Projektet blev udført i samarbejde med lodsejere og Kalundborg Kommune, og i dialog med landboforeningerne og Danmarks Naturfredningsforening.

Gydesæsonen blev derfor imødeset med spænding, for ville ørrederne nu også benytte de nye muligheder?

Billed 2, Én Af De Fine Gydebanker, April 2021 Vandet risler hen over en af de nye gydegravninger.

Mange nye gydegravninger
Medlemmer af Kalundborg Sportsfiskerforening har i løbet af vinteren smugkigget og kunne berette, at der var gydende havørreder i åen netop på den restaurerede strækning, og i sidste uge var bandeleder i Den sjællandske Grusbande Rune Hylby selv forbi vandløbet for at registrere hvor mange havørreder, der har gydt i vinterens løb.

Rune Hylby talte 15 sikre gydegravninger og en lille håndfuld tvivlsomme.

– I alt omkring 30-35 gydende havørreder har derfor været i gang på de nyanlagte gydebanker, idet der erfaringsmæssigt er dobbelt så mange havørreder som antallet af gravninger. Det er nemlig kun hunnen, der graver i gydegruset for at lægge sine æg, fortæller Rune Hylby.

Ny bestandsanalyse
Sidste sensommer, inden restaureringsprojektet blev gennemført, lavede Rune Hylby en bestandsundersøgelse på strækningen, og den bliver nu gennemført igen i det kommende efterår, så det bliver klargjort, om ørrederne har klaret sig bedre på den nye strækning.

– Det er jeg sikker på, de har, for nu er der nemlig både skjul, mere iltrigt vand og flere naturlige forhold for ørrederne, fortæller han.

Flere forbedringer på vej
– Det frivillige engagement ved Bregninge Å stopper ikke her, for vi har planer om at restaurere endnu en strækning af åen i det kommende efterår, og vi håber i den grad, at både lodsejere og Kalundborg Kommune vil indgå i et nyt samarbejde om yderligere forbedringer i Bregninge Å til glæde for alle omkring åen, ikke mindst ørrederne, slutter Rune Hylby.