Retssag mod Hjarnø Havbrug midlertidigt udsat

musling lars pauli.jpg Ved retssagen har flere vidner skullet forholde sig til, om Hjarnø Havbrug har formået at fjerne næringsstoffer ved opdræt af muslinger.

Efter tre dage i retten i Horsens besluttede dommeren onsdag d. 10. marts at udsætte det videre forløb. Årsagen var, at en del af anklagerens bevismateriale ikke var blevet delt med forsvarerne. Næste retsmøde er berammet til mandag den 22. marts 2021.

Den historiske retssag mod Hjarnø Havbrug startede fredag den 5. marts ved retten i Horsens, og der var afsat fem retsdage til sagens behandling, hvorefter der efter planen skulle falde dom mandag den 22. marts.

På den tredje retsdag tirsdag den 9. marts ville anklageren dokumentere foderforbruget i havbruget ud fra materiale fra mere end 70 ringbind fra Hjarnø Havbrug samt fra 1.100 sider regneark fra virksomhedens regnskabssystem.

Dette ville forsvarene ikke acceptere, da de ikke havde adgang til materialet fra ringbindene og desuden ikke havde fået udlevet et USB-stik med regnearkene.

Anklageren beklagede dette, og på den baggrund valgte dommeren at aflyse det næste retsmøde den 15. marts, og nu skal det store materiale i ringbindene kopieres til forsvarerne, som også skal have regnearkene udleveret.

Næste retsmøde bliver den 22. marts, hvor sagen fortsætter, og det videre forløb fastsættes.

Danmarks Sportsfiskerforbund følger naturligvis sagen tæt og vil bringe nyt, så snart den genoptages.