77 manglende ringbind udskyder retssag mod Hjarnø Havbrug

Foto Kaninen Katrine Fra Endelave Pa Facbook006 Manglende materiale og ønsket om at føre flere vidner udskyder nu retssagen mod Hjarnø Havbrug.

Efter den oprindelige plan skulle der være faldet dom den 22. marts i retssagen mod Hjarnø Havbrug. Nu er afgørelsen imidlertid udskudt helt til den 10. september, fordi forsvareren ikke havde modtaget 77 ringbind med materiale, som stammer fra en tidligere ransagning på havbruget.

Ved retsmødet i sagen mod Hjarnø Havbrug den 9. marts besluttede dommeren, at forsvareren skulle have kopi af materialet fra 77 ringbind, der var konfiskeret ved en tidligere ransagning på havbruget. Desuden skulle han have et USB-stik med filer, der indgik i anklagerens materiale.

Ved det efterfølgende retsmøde den 22. marts måtte anklageren imidlertid meddele, at man ikke kunne finde de mange ringbind hos politiet. Anklageren selv havde kopier fra materialet og havde derfor ikke selv haft brug for ringbindene.

Forsvareren meddelte, at han ikke kunne åbne flere af filerne på USB-stikket, og han mente, at sagen ikke kunne fortsætte, uden det originale materiale kom frem. Han bebudede et erstatningskrav på sin klients vegne, hvis materialet ikke kom frem.

Anklageren mente derimod, at det ikke var praksis at fremlægge irrelevant materiale og ønskede at fortsætte sin dokumentation.

Forsvareren ønskede desuden at føre to vidner, der kunne belyse problemstillingerne omkring høst af muslinger og mente derfor ikke at retssagen kunne fortsætte, før de kunne afhøres.

På baggrund heraf besluttede dommeren at udsætte retssagen, der først fortsætter den 25. og 27. august, og dommeren bad desuden forsvarer og anklager koordinere, hvad der skulle fremlægges. Selve domsafsigelsen blev planlagt til den 10. september 2021.