Radiosendere kortlægger hvor fynske havørreder ender

Niels1 Undersøgelsen ledes af seniorforsker Niels Jepsen fra DTU-Aqua, der her er i gang med operationerne. Foto: Niklas Haugegaard Albrechtsen

57 små havørreder svømmer nu rundt i Odense Fjord med en radiosender i maven. Med hjælp fra en gruppe fynske kystfiskere lykkedes det at indfange fiskene i løbet af november og december, og signalet fra senderne skal nu vise, hvor fiskene ender. Især bliver det spændende at se, hvor mange sendere, der kan spores til skarvernes tilholdssteder.

Undersøgelser har tidligere vist, at skarverne tager godt for sig af de små havørredsmolt i den første tid, efter de forlader vandløbene. Den nye undersøgelse skal forsøge at vise, om det samme er tilfældet, når ørrederne har været i ude i fjord og hav i mere end et halvt år.

Bedre held i Odense Fjord
Bag undersøgelsen står seniorforsker Niels Jepsen fra DTU-Aqua, og i samarbejde med en gruppe lystfiskere fra Fyn lykkedes det i løbet af fire fiskedage i november og december at fange i alt 57 små havørreder mellem 31 og 40 cm.

I oktober blev det samme forsøgt i Kattinge Vig i bunden af Roskilde Fjord, men trods en ihærdig indsats, lykkedes det ikke at fange så mange ørreder, at undersøgelsen kunne gennemføres.

Der var derimod bedre held i Odense Fjord, selv om det heller ikke her lykkedes at komme op på de 70 ørreder, der var det oprindelige mål.

Niels2 Først skæres et lille hul i bugen på den bedøvede ørred
Niels3 Radiosenderen placeres i ørredens bughule.
Niels4 Til sidst lukkes såret med et par sting

Ørrederne skal nu spores
Næste opgave bliver at spore de 57 havørreder, der nu forhåbentlig svømmer rundt med en radiosender ude i fjorden.

– Radiosenderne kan man ikke høre i saltvand, så vi kan kun få kontakt med fiskene, hvis de bliver ædt og gylpet op, der hvor skarverne overnatter. Altså skal vi ud i båd og pejle skarvrastepladserne. Senderne har batteri til ca. 4 måneder, så vi kommer til at få et mål for, hvor stor en del af de små havørreder, der bliver ædt af skarv den første vinter, forklarer Niels Jepsen og fortsætter:

– Folkene fra Havørred Fyn har været super hjælpsomme og taget fri fra arbejde og stillet med bil og både, og uden dem ville det ikke have kunnet lade sig gøre. Generelt vil jeg sige, at jeg var forbavset over det antal skarv og sæler, der lige nu er i Odense inderfjord. Med det in mente er det næsten utroligt, at man overhovedet kan fange nogen ørreder. Der var også en del af de fisk, vi mærkede, der havde mærker fra skarvnæb.

Forsøget er en del af et større projekt, finansieret af den Europæiske Fiskerifond, EMFF.