Konference om den danske laksebestand

Laksesmolt2 På konferencen bliver resultater og viden fra "Den store lakseundersøgelse" fremlagt. Undersøgelsen blev gennemført som et samarbejde mellem Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua, og er finansieret af Innovationsfonden og Ringkøbing-Skjern- og Herning Kommune.

Ny og vigtig viden om den danske laksebestand og dens udfordringer er klar til at blive præsenteret på online-konference. Alle lakse-interesserede er velkomne til at deltage.

Undersøgelsen ”Den store lakseundersøgelse” blev gennemført fra 2016-2020, og nu er alle undersøgelser og resultater klar til at blive præsenteret onsdag den 11. november fra kl. 10.00 til 14.00.

Formålet med projektet har været at identificere og bringe ny viden om flaskehalse i naturen, der begrænser laksebestandene. Desuden er der blevet gjort en stor indsats i forhold til at analysere den genetiske styrke i laksebestanden og kvaliteten af udsætningsfiskene.

Resultaterne fra undersøgelsen er løbende blevet formidlet på projektets hjemmeside, hvor der nu også kan findes en kortfattet afslutningsrapport. Læs den her

Online konference for alle
Alle med interesse for laksforvaltningen kan deltage.

På grund af den aktuelle corona-situation afholdes den afsluttende konference online. I kan deltage via dette zoom-link.

Program:
10:00 Velkomst og præsentation af ”Den store lakseundersøgelse”

10:10 Begrænsende faktorer for produktion af lakseyngel i danske vandløb // Kim Iversen

10.45 Laksesmolt vandring og overlevelse i Skjern Å og Ringkøbing Fjord // Anders Koed

11:10 Overlevelse og tilbagevending af nedgængerlaks // Kim Aarestrup

11:30 Kvaliteten og overlevelsen af udsætningslaksen // Martin H. Larsen

12:00 Pause

13:00 Genetisk status for den vestjyske laks // Einar E. Nielsen

13:20 Genetisk baggrund for alder ved kønsmodning // Dorte Bekkevold

13.40 Den fremtidige forvaltningsplan for laksebestanden // Anders Koed

14:00 Afslutning

Spørgsmål om tilkobling til zoom-link henvendes til Anders Koed DTU-Aqua på ak@aqua.dtu.dk