Europæiske sportsfiskere står sammen i kampen mod spærringer

Shutterstock 1459140428 Spærringerne er et kæmpeproblem for laksefisk og alle andre vandrende arter og er sandsynligvis en af hovedårsagerne til, at ferskvandssystemer er blandt de mest truede i verden. Foto: Shutterstock.

Mere end 21.000 spærringer ved vandkraftværker skaber enorme problemer for fisk og øvrig fauna i hele Europa, og der er lige nu planer om at etablere endnu flere. Derfor intensiverer European Anglers Alliance (EAA), der er paraplyorganisation for de nationale sportsfiskerforbund i Europa, nu kampen mod disse miljøødelæggende spærringer.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Mens biodiversiteten i de europæiske vandløb og floder allerede er i krise, er der alligevel planer om at lave over 8.500 nye vandkræftværker i Europa, og 278 er allerede under opførelse. Det viser en opgørelse lavet af WWF i 2019.

Det er dybt foruroligende, mener European Anglers Alliance (EAA), der er det det europæiske forbund for lystfiskere, som Danmarks Sportsfiskerforbund er medlem af. Derfor fremlægger EAA nu et holdningspapir, som slår fast, hvad de europæiske sportsfiskere mener om spærringerne og deres ødelæggende følger.

10 skarpe holdninger for miljøet og naturen
Holdningspapiret indeholder 10 budskaber om spærringer, som bygger på input fra alle medlemmerne af EAA. For eksempel at:

• Der bør ikke etableres nye vandkraftværker i europæiske floder.

• Antallet af vandkraftværker skal reduceres. En forudsætning for, at EU-medlemslandene kan leve op til kravene i vandrammedirektivet, er, at en lang række spærringer, dæmninger og kraftværker fjernes fra vandløb og floder.

• Vandkraft produceret på kraftværker i vandløb skal ikke kunne markedsføres som grøn energi.

• Energiproduktionen fra en lang række mindre kraftværker er helt ubetydelig, men gør kæmpe skade på naturen.

Du kan læse hele holdningspapiret her, som Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med en lang række andre nationale sportsfiskerforbund har formuleret og er medafsender af.

Hvad gør Danmarks Sportsfiskerforbund ved spærringer?

Initiativer ved vandkraftværker:

- Sagsbehandlingen er ofte kompleks, når det handler om at fjerne spærringer ved vandkraftværker. I disse sager fremskaffer Danmarks Sportsfiskerforbund bl.a. dokumentation i form af faglige rapporter og sikrer, at de bedste løsningsmuligheder for fiskebestandene kommer i spil. Initiativer ved dambrugsspærringer:

- Vi kræver, at vandindvinding sker fra grundvandsboringer, eller å-vand pumpes ind i dambruget, der skal recirkulere vandet.

- Vi støtter initiativer til ombygning til moderne dambrug fri for vandindvinding fra vandløb.

- Vi har sikret den nuværende opkøbsordning, som nedlægger ældre anlæg og deres spærringer.

- Vi har sikret, at dambrugere får betalt meromkostninger i en årrække, hvis de vælger en pumpeløsning og fjerner den spærrende opstemning.

Du kan læse mere om vores arbejde her.

EAA er en fælles stemme i Bruxelles
Budskabet fra EAA er meget klart, og det kan forhåbentligt få indflydelse på den fremtidige politik i forhold til vandkraft i EU-landene. EAA og organisationens danske generalsekretær, Jan Kappel, holder til i Bruxelles, hvor rammerne for al europæisk miljølovgivning vedtages. Det er meget vigtigt at påvirke EU-parlamentarikerne, inden de endelige love fastlægges.

– Det, at de europæiske lystfiskere gennem EAA kan tale med én stemme i så vigtig en sag, er meget vigtigt. Det giver meget større gennemslagskraft og kan forhåbentligt udgøre en modvægt til den lobbyisme, der netop nu kæmper indædt for flere vandkraftværker i en lang række floder, siger Kaare Manniche Ebert, der repræsenterer Danmarks Sportsfiskerforbund i EAA.

Dialogen med medlemmerne af Europa Parlamentet, som er en vigtig opgave for Jan Kappel og EAA’s bestyrelse, har heldigvis de senere år båret frugt.

– For bare få år siden blev vandkraft opfattet som en uproblematisk og bæredygtig energiform. Men alle de negative konsekvenser blev gemt bort og negligeret. Det har heldigvis ændret sig nu takket være en lang række møder og events, som EAA har gennemført for at sætte fokus på emnet. Kampen er dog langt fra vundet endnu, men sammen med andre de nationale sportsfiskerforbund i EAA er den en reel chance for at gøre en forskel, slutter Kaare Manniche Ebert.

Tangevaerket Web
I dag står Danmark tilbage med mange af de helt store spærringer, som for eksempel ved opstemningen ved Tange Værket, som alene spærrer for over 1.000 km vandløb opstrøms værket og Tange sø.

Befri åerne
Danmarks Sportsfiskerforbund har også sat fokus på problemet med spærringer i kampagnen ”Befri åerne”. I den forbindelse er der lanceret en T-shirt med et klart budskab ”Befri åerne”. Alt overskud fra salget går til arbejdet for at fjerne spærringer i de danske vandløb – til gavn for de vilde vandrefisk og lystfiskeriet.

Du kan læse mere om kampagnen og støtte vores arbejde for frie vandløb her.