Over 150 NGO’er bakker op om manifest mod vandkraft

Tangevaerket Web I dag står Danmark tilbage med mange af de helt store spærringer. For eksempel Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Det spærrer alene for over 1.000 km vandløb opstrøms værket og Tange sø.

Efter den verdensomspændende World Fish Migration Day i weekenden opfordrer WWF og mere end 150 NGO'er EU til at stoppe for tilskud til finansiering af nye vandkraftprojekter i Europa. Manifestet påpeger også, at der ikke skal kunne etableres nye vandkraftværker, og at der skal findes finansiering til at fjerne en lang række spærringer.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Manifestet kræver blandt andet

– En afslutning på EU-tilskud af nye vandkraftværker i alle størrelser.

– Al ny vandkraft skal udelukkes fra listen over vedvarende energi, der er berettiget til statsstøtte.

– Offentlige midler til fjernelse af dæmninger ved små vandkraftværker. I stedet skal der arbejdes med andre vedvarende energier som vind- og solenergi.

Læs her det fulde manifest og listen over underskrivere.

I et manifest beder WWF sammen med underskrivere som European Anglers Alliance (EAA) om, at der ikke skal anvendes offentlige investeringer til etablering af nye vandkraftværker. Og at pengene i stedet skal bruges til alternativer som vind- og solenergi og til at fjerne eksisterende spærringer.

Danmarks Sportsfiskerforbund, der er medlem af EAA, som er det det europæiske forbund for lystfiskere, bakker op om manifestet. Det skal sætte en stopper for udvidelsen af vandkraft i Europa, før det ødelægger flere ekstremt sårbare økosystemer.

WWF og NGO'erne går sammen nu, fordi en ny analyse viser, at 93 % af de europæiske bestande af vandrende fisk er gået tabt siden 1970 – delvis på grund af vandkraft. Samtidig betragtes 91 % af eksisterende og planlagte vandkraftværker i Europa som ”små”. Det betyder, at de kun bidrager minimalt til energiproduktionen, men at de ikke desto mindre har stor negativ påvirkning på livet i floder og vandløb.

– Tiden er inde til, at samfundet forholder kritisk til vandkraftværker i floderne. Nogle værker har i dag relativt stor betydning for samfundet, og her må vi acceptere, at de også nogle år ud i fremtiden skal producere energi med store negative konsekvenser for livet i floder og vandløb. Men vi finder det meningsløst at plastre floder til med nye, små kraftværker, der kun i meget ringe grad bidrager med elektricitet, og som påvirker livet i de rindende vande i ekstrem grad, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Manifestet anbefaler også at fjerne de små vandkraftværker, der kun i meget ringe grad bidrager med strøm. I manifestet kaldes kraftværker, der har en effekt på mindre end 10 MW, for små. Til sammenligning er effekten på Gudenåcentralen 3,3 MW.

– Vi støtter også den del af manifestet, der går ud på at fjerne de små anlæg fra vandløb og floder. De små kraftværker har i op imod 100 år holdt vandløbene over alt i Europa i et jerngreb. Tabet af fiskebestandene på 93 % viser, at prisen har været urimeligt høj, slutter Kaare Manniche Ebert.