Ekstra grødeskæringer i Gudenåen er ulovlige og skal stoppe

Gudenåen Grøde

Silkeborg Kommune har gentagende gange iværksat ekstraordinære grødeskæringer i Gudenåen. Men grødeskæringerne er både ulovlige og til stor skade for naturen og fiskebestandene i åen. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund nu opfordret miljøminister Lea Wermelin til at forholde sig til sagen.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Silkeborg Kommune med borgmester Steen Vindum i spidsen har over de seneste 5 år skåret grøden i Gudenåen 4 gange udover det tilladte – senest i begyndelsen af september i år. Både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningforening opfordrede i september borgmesteren til straks at indstille grødeskæringen. Men borgmester Steen Vindum har argumenteret for, at grødeskæringerne har været lovlige på grund af ekstraordinære omstændigheder, og ville derfor heller ikke stoppe grødeskæringen i september.

Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor bedt miljøminister Lea Wermelin om at gå ind i sagen, blandt andet for endelig at få afklaret, hvorvidt grødeskæringerne er lovlige.

- Efter vores opfattelse er der ikke tvivl om, at grødeskæringerne er ulovlige, da Gudenåen er et særligt beskyttet naturområde under EU’s Vandrammedirektiv og Habitatdirektivet. Og ved det seneste tilfælde, var der ikke tegn på forhøjet vandstand i Gudenåen. Desuden vil vi mene, at fire ekstra grødeskæringer på 5 år ikke kan defineres som ekstraordinære, men derimod som normal praksis, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Grødeskæringerne er problematiske, da de har en markant negativ indvirkning på naturen og miljøet i åen.

- Når man skærer grøden mere end én gang årligt er det til skade for insektlivet og fiskebestandene, og det rykker ved den naturlige balance i åen, så hurtigtvoksende vandplanter som enkelt pindsvineknop kommer til at dominere i vandløbet. Det vil samtidig accelere problemerne med vandstuvning og dermed være end ond cirkel, der blot vil medføre yderligere behov for gentagende grødeskæringer, siger Torben Kaas.

Du kan læse Forbundets brev til miljøministeren her.