Grusbanden hjælper Ellebækken i Næstved

Billed 3, Sandvandring I Et Ellers Fint Vandløb, Ellebækken, Strækning 3, Forår 2020[1] Kopi

700 meter af Ellebækken, der løber til Susåen i Næstved Kommune skal restaureres torsdag den 24. september. Det sker i et større samarbejde mellem Sportsfiskerforeningen Fladså, Den sjællandske Grusbande og Næstved Kommune. Udover de tre primære parter, er også den lokale grundejerforening, og ikke mindst en 7. klasse fra Ellebækskolen, afd. Kalbyris, med i kredsen af aktører.

Rune Hylby_700.jpg

Rune Hylby

Bandeleder, Den Sjællandske Grusbande

Selve projektet tog sin spæde form i begyndelsen af 2020, hvor Jacob Hald fra Næstved Kommunes natur og miljøafdeling og Rune Hylby, der er bandeleder i Den sjællandske Grusbande, som er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, talte sammen om projekter i almindelighed i Næstved Kommune.

Jacob og Rune var blandt andet ved Ellebækken for at kigge på mulige restaureringsprojekter. Ellebækken var tidligere blevet restaureret af Næstved Kommune, Verdensklassen fra Susåskolen og Den sjællandske Grusbande. Projektet ved klimasøen bød på skjulesten til vandløbet for større variation.

Turen var nu kommet til strækningen lidt længere nedstrøms, syd for Stenlængegårdsvej. Det er Næstved Kommune, der ejer store dele af strækningen langs åen, men kommunen forpagter dog jorden til den lokale landmand Erik, der er barnefødt i området. Erik er derfor en meget vigtig ”spiller” i den sammenhæng.

Erik er, som alle andre landmænd, vant til at have fingrene godt plantet i mulden, og en uvurderlig kilde til ”de gode historier”. Erik og bandeleder Rune Hylby havde en lang og god snak langs Ellebækken, hvor projektet blev drøftet.

Lokal sportsfiskerforening, grundejerforening og skoleklasse involveret
Siden kom Sportsfiskerforeningen Fladså med i projektet. Det var jo blandt andet Fladså-foreningen, der ydede førstehjælp midt under den værste tørke for en måneds tid siden og fik flyttet en masse små ørreder fra den nærmest udtørrede Rønnebæk.

Udover Sportsfiskerforeningen Fladså deltager også den lokale grundejerforening, ”Skovkanten”, idet en lille strækning af åen, løber langs villakvarteret lige syd for projektstrækningen.

Sidste medspiller om projektet bliver den lokale skole, Ellebækskolen, afdeling Kalbyris, hvor de unge mennesker i én af skolens 7. klasser med 24 elever skal deltage i projektet. Denne klasse får nu mulighed for at få et helt andet og mere nuanceret natursyn, og skal i første omgang være med til at lave et par bestandsanalyser i Ellebækken allerede torsdag i næste uge.

Elektrofiskeriet bliver særdeles spændende. Denne monitering er yderst vigtig for dokumentationen af projektets virkning i de kommende år. Derfor deltager også Fiskerikontrollen, der blandt andet skal sikre, at elektrofiskeriet foregår efter bogen. Det bliver med garanti en eftermiddag fyldt med ”spænding” for eleverne.

Nye gydebanker til Ellebækken
Selve projektet, der skal udføres torsdag den 24. september, går i al sin enkelhed ud på at lave ni gydebanker på den 700 meter lange projektstrækning. Det svarer til knapt 24 tons gydegrus, som bliver lagt i åen allerede inden projektet løber af stablen.

- Vi skal altså blot rette det til, fortæller bandeleder, Rune Hylby og fortsætter:

- Derudover skal vi lægge en omgang skjulesten i vandløbet, så den spæde ørredyngel også har skjulesteder, når de kommer frem fra gydebankerne. Det bliver sjovt, det bliver hyggeligt. Vi håber naturligvis, at projektet vil løfte ikke blot Ellebækken og sikre ”god økologisk tilstand”, men også at projektet kan give alle deltagere en god oplevelse. Det er godt at gøre noget for naturen og gøre noget sammen, lyder det fra Rune Hylby.

- Vi begynder på projektdagen, torsdag den 24. september, klokken 12.12 ved Skovallé, just der, hvor åen krydser vejen. Og alle kan naturligvis deltage.

Tilmelding og praktiske oplysninger
Tilmelding skal ske ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby, på telefonnummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i kommertarfeltet på Facebook-siden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler og/eller skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj, samt diverse haveredskaber til at rive gydegrus, trillebør og hvad du ellers har af værktøj til Grusbande-arbejde.

- Det er vigtigt, at du melder dig til, for vi vil sørge for basser og drikkevarer, slutter Rune Hylby.