I retten for ulovligt rusefiskeri

Vage Da fiskeren ikke var registreret som bierhvervsfisker, var der tale om ulovligt fiskeri.

80-årig fritidsfisker fra Jyllinge ved Roskilde Fjord blev ved retten idømt bøde for fiskeri med 24 ruser og garn og for ålefiskeri i fredningsperioden. Fiskeren fik også frakendt retten til at fiske i et år, men som pensionist fik han dog halveret bøden.

Da retten i sidste uge skulle tage stilling til en sag vedrørende ulovligt fiskeri i Roskilde Fjord, endte det med, at en 80-årig fritidsfisker fra Jyllinge blev ikendt en bøde på 7.500 kroner samt frakendt retten til at fiske i et år. Det fortæller Sjællandske Nyheder i en artikel den 31. juli 2020.

Overtrædelse af flere regler
Tilbage i juni 2019 var Fiskerikontrollen på inspektion i Roskilde Fjord, og her fandt man blandt andet 24 redskaber – fortrinsvis åleruser.

Nogle var mærket med gule mærker, som benyttes af fritidsfiskere, mens andre havde bierhvervsfiskernes hvide mærker. Redskaberne tilhørte imidlertid alle den samme person, en 80-årig mand fra Jyllinge. Den pågældende var imidlertid ikke registreret som bierhvervsfisker. Som fritidsfisker måtte han kun fiske med højst seks redskaber og slet ikke efter ål i perioden fra 10. maj til udgangen af juli.

På den baggrund udstedte Fiskerikontrollen derfor en bøde på 15.000 kroner, som manden dog ikke betalte.

Sagen endte i retten
Sagen endte derfor i retten, hvor fiskeren gjorde gældende, at han havde fisket i fjorden helt fra han var 6 år, og at han havde været bierhvervsfisker siden 1980.

Anklageren kunne imidlertid fremvise dokumentation for, at den 80-årige i 2018 selv havde ringet til Fiskeristyrelsen og meddelt, at han var stoppet som bierhvervsfisker og begyndt som lystfisker. Det havde han ikke selv nogen erindring om, hævdede han. Og når han i årevis havde betalt de gebyrer, der er forbundet med at være fritidsfisker, var årsagen ifølge den 80-årige, at hans kone er fritidsfisker, så indbetalingerne var til vedligeholdelse af hendes fisketegn, ikke hans, sagde han ifølge Sjællandske nyheder.

Fik pensionistrabat på bøden
Tilbage i 2013 havde fiskeren heller ikke overholdt de gældende regler, og dengang var han blev frakendt retten til at fiske i et halvt år, og hans redskaber var blevet konfiskeret.

Denne gang blev han også fundet skyldig i de overtrædelser, som Fiskerikontrollen havde konstateret. På grund af mandens status som folkepensionist blev bøden dog halveret. Desuden blev alle 24 redskaber konfiskeret, og manden blev frakendt retten til at fiske i et år.