Sagen om en havbrugsvirksomheds overproduktion ender i retten

Foto Kaninen Katrine Fra Endelave På Facbook002

Sydøstjyllands Politi har nu rejst tiltale mod et havbrugsfirma i sagen om virksomhedens overproduktion og merforurening af havmiljøet i perioden 2013-2018. Virksomheden er anklaget for både at have overtrådt straffeloven og miljøbeskyttelsesloven, og politiet kræver 190 mio. kroner konfiskeret. Det var Danmarks Sportsfiskerforbund, der i juni 2018 anmeldte sagen til politiet.

DSCF3364

Hans E. Nielsen, Næstformand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Sydøstjyllands Politi har i dag gjort opmærksom på, at der er rejst tiltale mod en havbrugsvirksomhed og virksomhedens ejer i forbindelse med, at havbrugsvirksomheden bl.a. skal have overtrådt straffeloven og miljøbeskyttelsesloven.

Tiltalen kommer efter en længere politimæssig efterforskning, der startede i 2015, men for alvor tog fart da Danmarks Sportsfiskerforbund i juni 2018 politianmeldte havbrugsvirksomheden og i den forbindelse kunne overlevere en række sagsakter, der bl.a. omfattede dokumentation for en betydelig overproduktion af regnbueørreder, afgivelse af urigtige oplysninger i virksomhedens årsindberetninger samt produktion af en fremmed art uden de nødvendige tilladelser.

- Det krævede store overvejelser, da vi tilbage i juni 2018 valgte at indgive en politianmeldelse. Men efter at have gravet i sagen længe og stødt på gentagne og grove overtrædelser af miljølovgivningen, valgte vi at politianmelde havbrugsvirksomheden, siger Hans E. Nielsen, næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Tiltalt i 31 forhold og med en strafferamme på 190 mio. kr.
I alt er der nu rejst tiltale i 31 forhold, der omhandler overskridelser af virksomhedens miljøgodkendelser i perioden fra 2013-2018, hvor virksomheden mistænkes for at have udledt en betydelig større mængde kvælstof og fosfor til havet, end det tilladte.

- Vi er tilfredse med, at politiet nu har rejst tiltale, for det indikerer, at vores antagelser ikke var forkerte. Og et konfiskationskrav på 190 millioner kroner viser samtidig, at der angiveligt har været tale om en betydelig merproduktion, der har været til skade for havmiljøet. Nu er det op til domstolene at afsige dom og udmåle en eventuel straf, siger Hans E. Nielsen.

Politisk bevågenhed på området
Hans E. Nielsen glæder sig dog først og fremmest over, at sagen allerede har afledt en større kulegravning af hele havbrugssektoren og skabt politisk opmærksomhed på havbrugsområdet.

- Sagen har ført til en større politisk bevågenhed på havbrugssektoren. Både de forvaltningsmæssige mangler og de miljømæssige konsekvenser, der er ved produktionen, som den foregår i dag. Det er det vigtigste og absolut mest afgørende for os, forklarer Hans E. Nielsen.

- Derudover har sagen været et klart eksempel på, at tilsyns- og kontrolkompetencerne har været utilstrækkelige i kommunerne. Derfor hilser vi samtidig gårsdagens udmelding fra miljøminister Lea Wermelin om, at tilsynet og kontrollen med havbrugene bør samles i miljøstyrelsen, velkommen. Vi har længe udtrykt ønske om at få samlet administrationen af hele havbrugssektoren centralt i miljøstyrelsen, så der kan komme styr på hele sektoren, siger han.

Merudledning kan få lokale konsekvenser
Dagens nye oplysninger i sagen tegner et billede af, at der har foregået en markant merforurening af næringsstoffer til havmiljøet omkring Horsens Fjord og det nordlige Lillebælt over en årrække.

- Vi er nu spændt på om den store merudledning af næringsstoffer, der er sket i forbindelse med overproduktionen i perioden 2013-2018, vil få betydning for den fremtidige tilladelse til udledning af næringsstoffer i området. Efter vores opfattelse bør der naturligvis kompenseres for den merudledning, der er kommet fra havbrugsvirksomhedens merudledning, slutter Hans E. Nielsen.