Planlæg din kysttur til Limfjorden

Christopher2 Christopher Bjerg Toft havde sammen med sin far booket Kennet Brask på guide på en tur til Limfjorden. Her fangede Christopher sin første havørred nogensinde. En fin fisk på 58 cm fra Nissum Bredning. Foto: Kennet Brask.

En ny hjemmeside oprettet gennem projektet Havørred Limfjorden er et oplagt værktøj, hvis du gerne vil planlægge en kysttur til Limfjorden. Her finder du en masse pladser omtalt, og der er nyttig information om sæson, fiskearter, gunstige vindretninger og en grundig beskrivelse af hver enkelt plads.

Hvis du klikker ind på Havørred Limfjorden finder du et kort over fjorden med angivelse af en masse kystpladser, som du kan klikke på og komme videre til en masse nyttig information, der gør det let at planlægge en kysttur, hvis man ikke er lokalkendt i området.

Hjælp til at finde den optimale plads
De enkelte kystpladser er grundig beskrevet, og fiskestrækningen er markeret på kortet. På kortet vises også de steder, hvor man kan parkere i nærheden, og fredningsbælter fremgår ligeledes af kortet.

Når du søger på siden, kan du slå fire filtre til og fra. På den måde kan du finde de pladser, der fisker bedst ved under forskellige forhold. Hvis du fx gerne vil fiske efter havørred på en kyststrækning med rev i vind fra sydvest, bliver de udvalgte pladser markeret med grønt på kortet.

Havørred Limfjorden

Projektet Havørred Limfjorden startede i 2015 med det formål at skabe synergi mellem miljø og turisme, idet initiativtagerne så et stort uudnyttet potentiale i fjorden.

 

Der er otte kommuner tilknyttet projektet, der nu er inde i sin anden projektfase frem til og med 2020.
En vigtig brik i projektet er at få flere fisk i fjorden gennem projekter i de mange vandløb, der løber til fjorden. Dette sker i tæt samarbejde med Limfjordssammenslutningen, der består af 19 foreninger og to efterskoler. De fleste medlemsforeninger har fiskevand ved vandløb, der løber til Limfjorden.

Sammenslutningen arbejder for at forbedre det rekreative fiskeri i Limfjorden og i vandløbene ved fjorden.

Masser af fisketips
På hjemmesiden kan du også finde en række tips til selve fiskeriet. Det drejer sig både om tips til grej, til valg af pladser og til hvilken taktik, du med fordel kan bruge for at få succes med dit fiskeri.
Du finder tipsene her

Du har også mulighed for at booke en lokal guide, hvis du virkelig vil hjælpes sikkert på vej. Der er tilknyttet fem kystguider og to guider med båd. Priserne for guidning varierer fra guide til guide, og betaling foregår direkte til guiden. Find oplysninger om guiderne her

Havørred Limfjorden har også en Facebookside, der løbende informerer om fiskeriet ved fjorden. Her er det også planen at lægge en række videovejledninger op. 

Også på papir
Hvis man gerne vil have informationerne ved hånden i papirform, kan man købe guidebogen Lystfiskeri i Limfjorden. Her er der beskrivelser af 100 pladser og masser af fisketips. Bogen koster 135 kr. og kan købes her