Mærkningsprojekt skal give ny viden om brakvandsgedderne

Mærkedag Største gedde ved den første mærkedag var et flot eksemplar på 93,5 cm og 6,5 kg.

Nyt mærkningsprojekt skal give ny viden om brakvandsgeddernes adfærd og vandringsmønstre i farvandet omkring Sydsjælland og Møn. Indtil videre har 22 gedder fået indopereret en akustisk sender, og flere er på vej.

DTU Aqua har indledt et nyt mærkningsprojekt, hvor brakvandsgedder i farvandet omkring Sydsjælland og Møn bliver indfanget og får indopereret en akustisk sender i bugen.

Forskerne kan derefter følge geddernes færden rundt i området ved hjælp af 40 lyttebøjer, der placeres ved alle smalle passager i området. Når en mærket gedde passerer en af bøjerne, vil det unikke signal fra den enkelte gedde blive opfanget og registreret via lyttebøjen.

Samarbejde med lokale lystfiskere
Selve indfangningen af gedder til mærkning sker i tæt samarbejde med lokale lystfiskere fra blandt andet Sydsjællands Brakvandsklub. Der var oprindeligt planlagt tre mærkedage her i marts, men på grund af corona-krisen er kun den første blevet gennemført den 2. marts, mens de to andre dage er blevet aflyst.

Ved den første mærkedag blev der kun indfanget to gedder, men de involverede lystfiskere har løbende fanget gedder til projektet, så status er nu, at der er fanget og mærket 13 gedder i Præstø Fjord og 9 gedder i Stege Nor. Målet er at få mærket 30 gedder fra hvert af de to områder.

Ny viden om geddernes vandringer
– Projektet kommer til at løbe over tre år, og det vil give os ny viden om brakvandsgeddernes vandringsmønstre, så vi blandt andet bliver klogere på, om der er tale om lokale bestande, eller om de flytter rundt i området, fortæller Henrik Ravn fra DTU Aqua og fortsætter:

– Vi vil ikke kunne se præcist, hvor gedderne gyder, men det kan give os vigtig viden om, i hvilke områder gedderne opholder sig i gydeperioden.

Sådan gør du, hvis du fanger en mærket gedde:

Floy-tagget, som brakvandsgedderne har fået monteret, sidder lige under rygfinnen. De er enten gule eller røde. Hvert mærke har en unik kode bestående af 1-2 bogstaver efterfulgt af 4 tal.

Hvis du fanger én af de mærkede gedder, beder DTU Aqua dig aflæse koden på floy-tagget og indrapportere fangststed samt gerne længde og vægt til DTU Aqua.

Du kan indrapportere information om fangsten via DTU Aquas app, Fangstjournalen. Hvis du ikke har mulighed for at indrapportere din fangst via Fangstjournalen, kan du sende informationerne til DTU Aqua via mailadressen: gedde@aqua.dtu.dk.

Akustiske sendere og floy-tags
Gedderne får indopereret den akustiske sender i bughulen mellem bryst- og bugfinne. I den første tid vil man kunne se to sting efter operationen, men de vil efterhånden forsvinde.

Gedderne bliver desuden mærket med et floy-tag, som ved tidligere forsøg. Hvis man fanger en mærket gedde, bør man lade floy-tagget sidde og genudsætte gedden, da den så fortsat kan bidrage med værdifuld viden om blandt andet geddernes vandringer og vækst.

DTU Aqua vil gerne have oplysninger om fangsten og henviser til, at man indrapporterer gedden via app'en Fangstjournalen, eller via den mailadresse (gedde@aqua.dtu.dk), som også er påtrykt floy-tagget. Læs om floy-tags her.

Udvidet undersøgelse
Mærkningsprojektet er finansieret af fisketegnsmidler med bidrag fra Vordingborg Kommune.

Projektet er i øvrigt en udvidelse af undersøgelsen, der blev startet i Askeby Landkanal i 2018. Læs om de foreløbige resultater her.