Nye stenrev vrimler med torsk

Akvarietorsk Inden stenfiskeriet gik i gang, var der store og talrige stenrev i kystnære områder i Danmark. Nu er stenrev desværre blevet en mangelvare. Det betyder, at vigtige arter, som f.eks. torsk, har færre steder at gemme sig for rovdyr som skarv og sæler. Foto: Kristian Ørsted.

Nye stenrev giver liv. Det viser en ny undersøgelse, hvor DTU Aqua registrerede over 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Nye resultater viser, at nye stenrev kan betyde, at der kommer langt flere torsk i et område. Resultaterne stammer fra Bredgrund ved Sønderborg, hvor forskerne fra DTU Aqua undersøgte forekomster af torsk i 2016, inden der blev udlagt stenrev tilbage i 2017. Det skriver DTU Aqua på fiskepleje.dk.

Da forskerne kom tilbage i 2018, registrerede de over 100 gange så mange torsk i området. Resultaterne understreger de positive effekter af at beskytte og udlægge stenrev i danske farvande.

Se den vilde video af de mange torsk, som nu holder til på ét af de nye stenrev:

Læs mere om hele DTU Aquas undersøgelse her.

God grund til at beskytte og etablere rev
Undersøgelserne viser tydeligt, at rev er et vigtigt levested for torsk. Der er derfor god grund til at beskytte og etablere rev, hvis man gerne vil give torsk flere gode levesteder. Hvis torskene har mange levesteder, hvor fiskene har gode muligheder for at finde skjul og føde, så er der potentiale til en større torskebestand.

– Torskebestanden i Østersøen en hårdt presset. Det giver derfor god mening at genskabe så mange stenrev som muligt, hvor torskene kan opholde sig og søge føde. Det er vigtigt at huske, at stenfiskeri har ødelagt mere end 95 % af de huledannende stenrev i de indre farvande, så der er et kæmpe potentiale for at genskabe en varieret havbund, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

DTU Aqua er i gang med undersøgelser af rev bestående af muslinger og af mindre ral-sten. Disse rev forventes ligeledes at være gavnlige for mange fiskearter, men resultaterne foreligger endnu ikke.

Stenrev er vigtige levesteder
Det skønnes som nævnt, at mere end 95 % af de huldannende stenrev er forsvundet. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder derfor for reetablering af de ødelagte stenrev og etablering af nye. Et netværk af stenrev i de kystnære områder vil kunne fungere som refugier for fiskeynglen og vil kunne bidrage til at øge bestandene af en lang række fiskearter, der indgår i lystfiskeriet.

– Ikke kun torskene vil nyde godt at flere stenrev. Arter som udgør vigtige fødekilder for havørred og andre rovfisk vil også søge mod stenrevene, så de vil i praksis blive små oaser, som kan skabe grobund for et bedre kystnært fiskeri. Det kan også være, at stenrevene kan virke som sikre opvækstområder for ørredsmoltene, hvor de kan gemme sig for eksempelvis skarven. I givet fald kan revene være med til at øge de pressede havørredbestande, siger Kaare Manniche Ebert.

Det er dog vigtigt at huske, at alle former for habitatrestaurering vil være uden reel effekt, med mindre næringsindholdet i havvandet reduceres markant.

Det er dokumenteret, at brugen at trawlredskaber, der pløjer gennem bunden, er en af de mindst skånsomme former for fiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker derfor alle former for bundtrawlende redskaber udfaset af fiskeriet i de indre danske farvande.