Havørreder trodsede varmt vand og iltsvind

DSC 0241 Seniorforsker ved DTU Aqua Jon svendsen indopererede senderne i de fisk, der indgik i undersøgelsen.

I vinteren 2017-18 fik 50 havørreder indopereret en akustisk sender og genudsat i bunden af Roskilde Fjord. Herefter fulgte forskere fra DTU Aqua fiskenes videre færd, og nogle af resultaterne fra undersøgelsen er nu gengivet i en artikel i tidsskriftet Habitat. Vi har samlet hovedkonklusionerne her.

I bunden af Kattinge Vig løber Langvad Å ud i Roskilde Fjord. Lige inden udløbet løber vandet gennem en fisketrappe ved Kattingeværket, og her er opsat en fælde, der fanger de optrækkende havørreder.

I vinteren 2017-18 gik en masse gydemodne havørreder i fælden, og efter strygning i Roskilde og Omegns Lystfiskerkklubs klækkehus fik 50 af dem indopereret en lille akustisk sender i bugen.

Lyttebøjer afslørede fiskenes færden
Efter operationen blev fiskene udsat i Kattinge Vig i bunden af Fjorden, og ved hjælp af opsatte lyttebøjer kunne forskerne følge fiskenes færden. Bøjerne var dels opsat i området omkring Kattinge Vig og dels længere nordpå i Roskilde Fjord ved Eskildsø, Frederikssund og Dyrnæsrenden.

Det blev på den måde muligt at få afklaret, i hvor høj grad havørrederne blev i Kattinge Vig, om de søgte længere op i fjorden eller om de svømmede til den nordlige del af Roskilde Fjord og eventuelt helt ud i Kattegat.

Konklusionen blev, at en gennemsnitsørred opholdt sig i Kattinge Vig i over 50 % af tiden. I de første måneder opholdt ca. 75 % af ørrederne sig i vigen, mens det faldt til ca. 25 % af de overlevende ørreder i periode fra april til oktober. I årets sidste måneder var stort set alle overlevende ørreder tilbage i Kattinge Vig.

DSC 0257 Havørrederne blev fanget i en fælde i fisketrappen ved Kattingeværket.

Valg mellem pest og kolera
Sommeren 2018 var særdeles varm, og for de ørreder, der blev i Kattinge Vig, opstod der forhold, som ørrederne normalt søger at undgå og i værste fald slet ikke overlever.

Havørreder søger gerne mod vandtemperaturer på 15-18 grader i sommermånederne, for det giver dem optimale vilkår for tilvækst. Når overfladevandet bliver varmere, vil de ofte kunne finde køligere vand længere nede i vandsøjlen.

Det var sådan set også tilfældet i Kattinge Vig i sommeren 2018, men problemet for ørrederne var imidlertid, at der i august var iltsvind i vigen, så for ørrederne blev det et valg mellem iltrigt overfladevand på op til 25 grader og det køligere, men iltfattige vand længere nede mod bunden. Målingerne viste, at ørrederne trods alt valgte det iltrige, men varme overfladevand.

Habitat

Artiklen om projektet er udgivet i det seneste nummer af tidsskriftet Habitat, som udgives af Dansk Zoologisk Selskab.

 

Du kan læse artiklen online her.

Bedre overlevelse ved udsætninger om natten
De opsatte lyttebøjer i Roskilde Fjord blev også brugt i forbindelse med et andet forsøg, hvor det var havørredsmolt, der blev forsynet med sender. Hensigten var at undersøge, om smoltene ville have en større overlevelse, hvis de blev udsat om natten frem for om dagen.

Halvdelen af fiskene blev derfor udsat om dagen og den anden halvdel om natten, og ved registrering af signalerne inde i Kattinge Vig var det muligt at konstatere, at der var en begrænset positiv effekt ved at udsætte fiskene om natten.