Miljøminister Lea Wermelin rykker 500 kilometer vandløb tilbage i vandplanerne

Vandløb AFR

Miljøminister Lea Wermelin har i dag besluttet, at 500 kilometer små vandløb igen bliver omfattet af vandområdeplanerne. Vandløbene var ellers blevet pillet ud af den tidligere regering og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen tilbage i 2018.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

Det var en sort dag for vandmiljøet, da den tidligere regering i november 2018 besluttede at reducere antallet af vandløb i vandområdeplanerne med 1000 kilometer. Men det laver den nye miljøminister Lea Wermelin nu om på ved rykke 500 kilometer vandløb tilbage i vandområdeplanerne, som dermed vil få konkrete miljømål.

– Vi skal passe godt på naturen i vores vandløb. Den tidligere regerings forhastede beslutning omkring ændring af vandområdeplanerne betød, at mange kilometer vandløb udgik af vandområdeplanerne, selvom behandlingen af de lokale vandråds indberetninger endnu ikke var afsluttet. Jeg vil gerne lytte til interesserenterne og kommunerne, og derfor retter jeg op på den beslutning nu, siger miljøministeren i en pressemeddelelse.

De 500 kilometer vandløb er ifølge Miljø- og Fødevareministeriet bredt fordelt i landet, men særligt sættes der konkrete miljømål for vandløb i Vest- og Østjylland, hvor vandløb omkring bl.a. Ringkøbing-Skjern og Aarhus udgik under den tidligere regering.

– Ministerens beslutning er et skridt i den rigtige retning, og vi er glade for, at ministeren har lyttet til den kritik, der var i forbindelse med, at den tidligere regering pillede 1.000 kilometer vandløb ud af vandplanerne, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

– Der er allerede taget alt for mange små vandløb med stor naturværdi ud af vandområdeplanerne, så vi håber, at miljøministeren med den her beslutning viser, at hun er indstillet på, at vi får rettet yderligere op på de forringelser, der tidligere er sket.

Miljøministerens beslutning kommer op til arbejdet med den kommende vandplanperiode 3, hvor lokale vandråd landet over igen skal bidrage med fagligt inputs til den fremtidige vandløbsforvaltning.

– Det lover godt for arbejdet i vandrådene, som vi ser frem til at være en aktiv del af. Vi har endelig en minister, der ser ud til at tage den lokale viden alvorligt, slutter Verner W. Hansen.