Kan man få 12 i gydebanker?

Billed 1, Gydegruset Rettes Til Af En Flok Piger Fra 6. Klasse, 24. September 2019 Gydegruset rettes til i Tokkerup Å af en god håndfuld piger fra 6. klasse sammen med Torben Trampe fra Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord.

Ørrederne i Tokkerup Å har fået ni tilrettede gydesteder med hjælp fra frivillige vandplejefolk, Lejre Kommune, lokale lodsejere og 40 elever fra Osted Skole. Her fortæller skolelærer og bandeleder for Den Sjællandske Grusbande, Rune Hylby, om det store restaureringsprojekt og elevernes ihærdige indsats.

Kan man få 12 i gydebanker?

Det spørgsmål stillede én af eleverne, da hun og jeg, samt en snes andre elever, fulgtes ad langs Tokkerup Å.

Svaret er "Ja" – det kan man godt.

Det var nemlig en præstation ud over det sædvanlige, da 40 elever fra Osted Skole i forbindelse med en emneuge om FN’s Verdensmål rettede gydebanker til og lagde skjulesten og sten til brinksikring i Tokkerup Å sidst i september måned. Eleverne knoklede på med river, skovle og andre haveredskaber for at gøre det godt for ørredbestanden i denne gren af Langvad Å-systemet, der løber til Roskilde Fjord.

Projektet i Tokkerup Å var et produkt af et større samarbejde mellem både Osted Skole, Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, Den Sjællandske Grusbande, Lejre Kommune og lodsejerne. En håndfuld samarbejdspartnere, der i den grad fik projektet til at gå op i en højere enhed.

50 tons gydegrus og 15 tons skjulesten blev rettet til og lagt i åen med stor omhu af eleverne, de frivillige, og et par medarbejdere fra Lejre Kommune, der både hjalp til, gav gode råd og sodavand til eleverne. Gydegruset var indkøbt for Fisketegnsmidlerne, og skjulestenene var en foræring fra en lodsejer.

Billed 2, Og Drengene Ville Ikke Lade Pigerne Noget Efter, 24. September 2019
Drengene ville ikke lade pigerne noget efter og fik også rettet flere gydebanker til således, at de er klar til vinterens gydning.

Hele ugen gik i fisk
Jeg kunne såmænd gå rundt oppe på brinken med et stort smil om munden og konstatere, at unge mennesker i dag, udover at skulle være online døgnet rundt, stadig kan tage godt fat i en rive eller skovl og bruge kroppen til det, den er bedst til: at bevæge sig.

Hele emneugen gik faktisk i fisk, og vi lagde ud med allerede mandag at lave to bestandsanalyser på projektstrækningen således, at vi nu har en reference, som vi kan bruge i de kommende år. Den skal vi bruge, når vi skal følge op på projektet for at se, om det virker.

Vi fangede ikke en ørred, hvilket i sig selv var ærgerligt. Men det er et godt billede på nogle af de sjællandske vandløb, der i den grad har et stort uudnyttet potentiale og kunne opnå god økologisk tilstand med blot en lille indsats.

Det håber jeg, vi nu har taget hånd om. For allerede mandag eftermiddag blev der lagt 25 tons gydegrus i vandløbet, fordelt på 4 gydebanker. Det kan du se via følgende link på Grusbandens YouTube-kanal:

Billed 3, Skjulestenene Blev Lagt Flot Til Rette, 24. September 2019 De store skjulesten blev lagt til rette lige netop dér, hvor de gjorde bedst gavn, foran gydebankerne i opstuvningszonen således, at de gydemodne ørreder kan bruge dem under gydeperioden til at opholde sig ved under modningen.

Vabler og våde sokker
Gydegruset skulle rettes til om tirsdagen, hvor eleverne først blev præsenteret for opstuvningszone, faldforhold og anden teori. Dernæst mødtes vi med Lejre Kommunes medarbejdere og Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, Den sjællandske Grusbande, og inden længe dukkede også lodsejeren op. Lodsejeren hjalp os med at køre de lidt større skjulesten med rendegraver til åen fra sin ejendom.

Eleverne rettede derfor først gydegruset til rette og lagde derefter 2-3 kubikmeter skjulesten i vandløbet, så det var en ren fornøjelse. Vabler, våde sokker, vind i håret og smil fra øre til øre, – jo, eleverne prøvede det hele.

Onsdagen blev igen brugt på teori med nye elever og en gåtur langs vandløbet, der nu var halvt restaureret.

Eleverne skulle igen i gang om torsdagen med resten af projektstrækningen. Her blev lagt yderligere 25 tons gydegrus i vandløbet, rettet til, og pyntet med 2-3 kubikmeter skjulesten og sten til brinksikring. Også om torsdagen deltog Lejre Kommune, samt Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord.

Yderligere 5 flotte gydebanker blev rettet til, hvilket du kan se via dette link på YouTube: 

Udsætning af ½-års-ørreder
I alt nåede vi dermed op på 9 flotte gydebanker (50 tons gydegrus), der blot venter på at blive brugt til vinter, når de gydemodne ørreder står på strækningen for at gyde. Samfundsmæssigt repræsenterer den nye gydestrækning og effekterne af denne en værdi i omegnen af 382.500 kr., hvis man tager udgangspunkt i DTU Aqua’s estimat for værdien af et ørredvandløb. Det er jo immervæk en slat, som elever, forening og Grusbande har bidraget med til Lejre Kommune.

De – altså ørrederne – har nu en fantastisk strækning at gyde på, og mon ikke eleverne kan lokkes uden for klasseværelset for at følge med i brudefærden. Det tænker jeg (og som regel gør eleverne dét, læreren siger), og inden vi skiltes fra foreningsfolkene, var der truffet aftale om, at eleverne skal hjælpe til med at sætte et par hundrede ½-års-ørreder ud på strækningen, når foreningen alligevel er på de kanter med fisk til udsætning ifølge udsætningsplanerne.

Så får hver elev en lille portion ørreder, som skal sættes ud lige dér, hvor der både er skjul og iltrigt vand at leve i. Det ved eleverne godt, for de har selv lagt skjulestenene godt til rette.

Billed 4, Eleverne, Foreningsfolk, Medarbejdere Fra Lejre Kommune Kan Være Stolte, Med Rette, 26. September 2019
Det færdige resultat af én af gydebankerne. Eleverne, forening og vi alle kan være stolte af indsatsen, og gydebankerne var til rene 12-taller på karakterskalaen.

Verdensmål: At handle bæredygtigt sammen
I december skal vi følge op på ørredens livscyklus, idet ørrederne på denne tid af året vandrer op på gydestrækket netop dér, hvor eleverne har lagt gydegrus sammen med Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord.

Folkene fra foreningen deltager naturligvis også i dette forehavende, og lur mig, om ikke vi har sat gang i et større fortløbende lokalt tilhørsforhold til Tokkerup Å. Netop denne del af FN’s Verdensmål, – at handle bæredygtigt sammen, og ikke mindst lokalt, var et vigtigt mål for alle.

Tænk engang, når eleverne om mange år ”kommer hjem til Osted”, enten for at besøge familien, eller måske oven i købet får lyst til selv at stifte familie i lokalområdet, så kan de fortælle vidt og bredt, at ørredbestanden i Tokkerup Å har de selv været med til at sikre. Det glæder en lærer som mig med hang til sammenhæng, – og dét vil jeg gerne belønne med et rent 12-tal i karakter til eleverne.