Fiskeriminister på Bornholmbesøg: – At sænke kvoten fra syv til to torsk er for voldsomt

DSC 6615

Først måtte lystfiskerne hjemtage fem torsk om dagen, så syv, og hvis et nyt EU-forslag går igennem, kan tallet komme helt ned på kun to torsk om dagen i Østersøen. Det er for lavt, lyder det fra Bornholms lystfiskere, turisterhvervet og ikke mindst landets nye fiskeriminister Mogens Jensen, som i går besøgte øen.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Bag limit i Østersøen

– Lystfiskere må i 2019 hjemtage 7 torsk pr. fisker pr. dag.

– EU lægger op til en daglig fangstbegrænsning på 2 torsk fra 2020.

– Danske turbåde oplevede i 2017, hvor fangstbegrænsningen var 5 torsk i april-januar og 3 torsk i februar-marts, 33% fald i indtjening.

– Danmarks Sportsfiskerforbund fraråder en markant ændring i den daglige fangstbegrænsning på 7 torsk.

– Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår at hæve mindstemål på torsk fra 35 cm til 45 cm.

I store dele af Østersøen er torskebestanden hårdt presset, og derfor har EU- kommissionen fornyligt stillet forslag om at skære ned på torskekvoterne i Østersøen, så lystfiskere kun må hjemtage to torsk per dag. Og det kan få store konsekvenser for lyst- og sportsfiskeriet på Bornholm, som i dag må hjemtage syv torsk per dag. Øens lystfiskere frygter, at det vil gå hårdt ud over de turbåde på øen, som lever af at tage lystfiskere med på torskefiskeri.

– Vi er meget kede af det forslag, som EU har stillet, for det vil helt sikker betyde, at mange lystfiskere på øen vil stoppe med at fiske efter torsk. På samme tid vil det også ramme turbådene, så de er nødt til at lukke og slukke, fordi deres kunder ikke længere kan hjemtage mere end to torsk per dag, siger formand i Bornholms Sportsfiskerforening og bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, Simon Rømer, og fortsætter:

– Selvfølgelig skal vi bidrage til at få torskebestanden på rette køl igen, men at gå fra syv til to er for meget. Derfor mener vi også, at vi skal begynde at se på problemet med det stigende antal gråsæler på Bornholm, som smitter Østersøtorsken med sælorm, forklarer han.

Undersøgelser lavet af DTU Aqau viser nemlig, at gråsælerne kan smitte torsken med parasitten, sælorm, som sætter sig i fiskens lever, og det bevirker dårlig tilvækst, og at torsken i værste tilfælde dør af sult. Det er dog svært at konkludere noget ud fra de foreløbige undersøgelser.

Lille Bro Under snakken mellem Simon Rømer fra Bornholms Sportsfiskerforening(tv), Pernille Lydolph fra Destination Bornholm(midten) og fiskeriminister Mogens Jensen(th) var der også tid til lidt kogekaffe på stranden og en bornholmsk kiks. Foto: Bjarke Borup.

Turismen rammes også
Og en nedskæring i kvoten kan også få konsekvenser for lystfiskerturismen på øen, forklarer Pernille Lydolph, der er direktør hos Destination Bornholm, i et interview til TV2 Bornholm.

– En lystfiskerturist betaler for at tage på ferie, og vil selvfølgelig også gerne fange noget, og med den her regel, så er incitamentet for at tage på ferie alt andet lige en smule mindre, siger hun.


Fiskeriminister: – At sænke kvoten fra syv til to er for voldsomt

Den besøgende fiskeriminister, Mogens Jensen, som var taget til Bornholm fra at snakke med lystfiskere, erhvervet og turistbranchen, er enig i, at kvoten med to torsk per dag er for lav.

– Det er selvfølgelig klart, at vi skal tage hensyn til, at bestandene kan fortsættes og udvikles, og det kommer lystfiskeriet også til at bidrage med, men at sænke kvoten fra syv til to er for voldsomt, og det vil have for store konsekvenser. Og det vil jeg arbejde på at få hævet, fortæller han til TV2 Bornholm.

Danmarks Sportsfiskerforbund: To torsk per dag er ude af proportioner
Danmarks Sportsfiskerforbund er enige i, at lystfiskerne skal bidrage, men at to torsk per dag er ude af proportioner.

– I Danmarks Sportsfiskerforbund mener vi, at det er helt rimeligt, at vi lystfiskere også skal bidrage, når torskebestanden er presset – dette uagtet, at det ikke er lystfiskerne, der bærer ansvaret for torskens triste situation i store dele af Østersøen. Og en daglig fangstbegrænsning er en god måde at regulere lystfiskeriet på, så længe man finder et fornuftigt leje, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

I et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet understreger Danmarks Sportsfiskerforbund, at den nye begrænsning på to torsk er alt for restriktiv.

EU-forslaget forventes at blive endelig behandlet og vedtaget medio oktober.