Daglig fangstbegrænsning på to torsk i Østersøen er alt for restriktiv

Torsk1 EU lægger op til en bag limit på to torsk per lystfisker fra d. 1. januar 2020. I et høringssvar påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund, at det vil være begyndelsen til enden på det folkelige turbådsfiskeri. Foto: Kaare Manniche Ebert.

EU ligger i en ny forordning op til en daglig fangstbegrænsning på to torsk per lystfisker per dag i Østersøen. Men begrænsningen er alt for restriktiv og vil lægge det folkelige turbådsfiskeri i graven.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

I store dele af Østersøen er torsken hårdt presset. Derfor lægger EU nu op til en yderligere begrænsning af erhvervsfiskernes torskekvoter i Østersøen med 68%. Men også lystfiskerne er fra EU blevet pålagt at begrænse hjemtagningen af torsk yderligere.

– I Danmarks Sportsfiskerforbund mener vi, at det er helt rimeligt, at vi lystfiskere også skal bidrage, når torskebestanden er presset – dette uagtet, at det ikke er lystfiskerne, der bærer ansvaret for torskens triste situation i store dele af Østersøen. Og en daglig fangstbegrænsning er en god måde at regulere lystfiskeriet på, så længe man finder et fornuftigt leje, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

I et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet understreger Danmarks Sportsfiskerforbund, at den nye begrænsning på to torsk er alt for restriktiv.

2 torsk per dag er ude af proportioner
I 2017 og 2018 måtte lystfiskerne dagligt fange 5 torsk i perioden april-januar og 3 torsk i februar og marts. Det blev i 2019 sat op til 7 torsk dagligt i alle årets måneder. Men i den nye EU-forordning bliver der altså nu lagt op til en daglig fangstbegrænsning på 2 torsk per lystfisker per dag. I teorien svarer nedgangen fra 7 til 2 lystfiskerfangede torsk til erhvervets kvotenedgang på 68%. Men sådan vil det ikke fungere i praksis, påpeger Kaare Manniche Ebert.

– Udfordringen er, at en begrænsning i muligheden for at hjemtage torsk virker adfærdsregulerende – der vil simpelthen være færre, der fisker, når fangstbegrænsningen viser sig at være for restriktiv. Det var tilfældet i både 2017 og 2018. Og da kun en relativt begrænset andel af lystfiskerne reelt hjemtager det antal torsk, som eksempelvis var muligt i både 2017 og 2018, så vil lystfiskernes samlede fangster faktuelt være væsentligt lavere end forventet. Det er derfor meget vigtigt at forstå, at en daglig fangstbegrænsning ikke virker som en typisk erhvervskvote, der jo i princippet kan opfiskes 100 %, hvis fiskeri-indsatsen er stor nok, forklarer Kaare Manniche Ebert.

Bag limit i Østersøen

 

Lystfiskere må i 2019 hjemtage 7 torsk pr. fisker pr. dag.

 

EU lægger op til en daglig fangstbegrænsning på 2 torsk fra 2020.

 

Danske turbåde oplevede i 2017, hvor fangstbegrænsningen var 5 torsk i april-januar og 3 torsk i februar-marts, 33% fald i indtjening.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund fraråder en markant ændring i den daglige fangstbegrænsning på 7 torsk.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår at hæve mindstemål på torsk fra 35 cm til 45 cm.

Et folkeligt fiskeri vil forsvinde
Det er dokumenteret, at begrænsningerne i 2017 og 2018 fik store negative økonomiske konsekvenser for turbådene på Øresund, ligesom reguleringen påvirkede turbådene andre steder i landet. De daglige fangstbegrænsninger betød en dramatisk nedgang i antallet af kunder. Turbådene på Øresund kunne i 2017 dermed registrere en nedgang i indtjeningen på mere end 1/3, og flere rederier måtte sælger nogle af deres skibe, og hele flåden kæmpede både i 2017 og 2018 for at overleve.

– Det populære, rekreative lystfiskeri på Øresund med turbådene har eksisteret siden 1950’erne. Det har været menigmands mulighed for at komme ud med stang og snøre og få en torsk med hjem til spisebordet. Forsvinder turbådene, forsvinder der samtidig en unik rekreativ mulighed for rigtig mange mennesker i Øresundsregionen, siger Kaare Manniche Ebert.

Med en endnu strammere regulering end i 2017/2018, frygter Danmarks Sportsfiskerforbund derfor, at lystfiskere på begge sider af Sundet må vinke farvel til turbådsfiskeriet.

– Den foreslåede daglige fangstbegrænsning for 2020 på 2 torsk per dag er endnu lavere end i 2017 og 2018. Det er derfor forventeligt, at gennemførelse af den foreslåede, daglige fangstbegrænsning vil få endnu mere dramatiske følger for turbådene i form af dårlig økonomi og efterfølgende frasalg af turbåde, siger Kaare Manniche Ebert.

Beskyttelse af torsk og turbådsfiskeri kan gå hånd i hånd
Der er ingen tvivl om, at Østersøtorsken er presset og at en regulering af lystfiskeriet derfor er helt fair. Men beskyttelsen af torsken kan godt forenes med et bæredygtigt lystfiskeri.

Torsk Øresund Cred Andreas Findling Rottem Turbådsfiskeriet er en vigtig rekreativ mulighed for borgerne i Øresundsregionen. Foto: Andreas Findling-Rottem.

– Ser man på erfaringerne fra 2017 og 2018, der viser, at lystfiskernes fangster var lavere end estimeret, mener vi ikke at der er grundlag for en markant ændring i den daglige fangstbe-grænsning på 7 torsk fra 2019. I stedet ønsker vi – sammen med turbådene fra både Sverige og Danmark samt det svenske sportsfiskerforbund Sportsfiskarna – at hæve mindstemålet på torsk fra 35 cm til 45 cm. Det vil betyde, at langt flere torsk vil blive genudsat til gavn for bestanden, siger Kaare Manniche Ebert,

Derudover mener Sportsfiskerforbundet, at man bør se adskilt på de tre såkaldte ICES-havområder 22, 23 og 24, der udgør Østersøen.

– Det er problematisk, at man skærer alle tre områder over en kam. Øresundstorsken – altså torskene i område 23 i Østersøen – har det væsentligt bedre end i område 22 og 24. Det vil derfor være fornuftigt at adskille reguleringen i dette område fra de to andre områder, siger Kaare Manniche Ebert.

Kompensation kan blive aktuelt
Ender det med, at de nye regler bliver gennemført, på trods af pres fra turbådene, Danmarks Sportsfiskerforbund og vores søsterorganisationer i Tyskland og Sverige, bør fiskeri- og fødevareministeren gribe ind med en udstrakt hånd til turbådene.

– Hvis der imod sund fornuft i 2020 bliver indført en daglig fangstbegrænsning på 2 torsk i områderne 22-24, så vil vi i Danmarks Sportsfiskerforbund opfordre til, at der indledes dialog mellem Fødevareministeriet og turbådene med henblik på at gennemføre initiativer, der kan sikre turbådsfiskeriets overlevelse i Danmark – f.eks. i form af kompensation, siger Kaare Manniche Ebert.

EU-forordningen forventes at blive endelig behandlet og vedtaget medio oktober.

Læs forbundets høringssvar her.