Sydsjællands Ørredfond gør status

Frederik4.JPG Rigtig mange lystfiskere i det sydsjællandske område nyder godt af ørredfondens arbejde.

Sidst i april gjorde Sydsjællands Ørredfond status for det forløbne år, og resultatet heraf kan læses i den netop udsendte årsberetning. Her er samlet nogle hovedpunkter fra beretningen.

Sydsjællands Ørredfond varetager udsætningsarbejdet på Sydsjælland og arbejder desuden med natur- og miljøarbejde i samme geografiske område. Sidst i april skrev fondens formand Søren Grothe Petersen sin årsberetning, som er udsendt til alle fondens bidragsydere, og vi har kigget på den og samlet nogle hovedpunkter.

Håb om garnfri zone
Det tørre efterår betød, at planlagte bestandsundersøgelser i vandløbene blev udskudt. Der var ellers set frem til dem, da mange vandløb er blevet restaureret, siden sidste undersøgelse.

Fonden har fremsat forslag om garnfri zone i fjordområdet Karrebæk/Dybsø i forbindelse med den nye Sjællandsbekendtgørelse. Fonden takker i den forbindelse Magnus Heunicke (S) for at have skubbet til processen, som har været meget langsom, og fonden håber nu på, at bekendtgørelsen kommer i høring i løbet af foråret.

Sydsjællands Ørredfond

Sydsjællands Ørredfonds formål er at skabe og virke for en arts- og individrig fiskefauna i de sydsjællandske vandområder. Sydsjælland er i den forbindelse vandområderne fra Stigsnæs - syd om Sjælland - og om til Rødvig, - og alle vandløb, som løber dertil.

 

Sydsjællands Ørredfond får sine indtægter gennem frivillige bidrag, og betaler man 50 kr. eller derover, bliver man medlem af fonden og modtager årsberetningen i trykt form som en hilsen fra fondsledelsen.

 

Kontingent og bidrag kan indsættes på vores bankkontoreg. nr. 2510 – kontonr. 744475503, eller Mobilepay 32564.

 

Sydsjællands Ørredfond ledes af repræsentanter for medlemsforeningerne Haslev Sportsfiskerforening, Spinfluen og Sportsfiskerforeningen ”Storstrømmen”.

Forsøg med 2-års smolt
Da der blev sat smolt ud i foråret, blev der som noget nyt forsøgt med 2-årssmolt. De er større og derfor ikke så udsatte for aborrernes angreb og fonden håber derfor på en større overlevelse. Støtte fisk koster mere, så antallet af udsatte fisk er derfor faldet, men hvis resultatet bliver en større overlevelse, kan det give udslag i et bedre fiskeri.

Efterårsudsætningerne af ½-årsfisk blev gennemført med hjælp fra elever på Ringsted Produktionsskole, som sørgede for at de blev godt spredt.

Medlemskab af forbundet
I efteråret tegnede Sydsjællands Ørredfond et såkaldt grønt medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund. Det betyder bl.a., at fonden kan få rådgivning og støtte fra forbundet og kan deltage i kurser og kompetenceudvikling.

– Ørredfonden har tidligere modtaget god hjælp og støtte fra Forbundet, og der er siden opstået et ønske om at være med i Forbundet for at bidrage økonomisk og moralsk og stå sammen med de øvrige forbundsmedlemmer for at varetage vores fælles interesser, skriver Søren Grothe Petersen i sin beretning.

Han udtrykker også tilfredshed med deltagelsen i Fishing Zealand-projektet i det sydsjællandske område:

– Fishing Zealand kører nu bare derudaf, og et af de resultater vi lystfiskere oplever er, at lystfiskeriet aldrig har været så meget på dagsordenen i medierne med gode historier som nu.

Herredsbækken 2.jpg Der er mange fine vandløb i det område, Sydsjællands Ørredfond opererer i. Her er det Herredsbækken ved Præstø Fjord.

Satser på de statslige vandplaner
Et restaureringsprojekt for Susåen, der skulle skabe bedre forhold for den tykskallede malermusling, blev ikke til noget for Nedre Susås vedkommende. Det er fonden sådan set glade for, da forslaget blev udvandet på grund af mange særhensyn, I stedet ser fonden frem til, at staten kommer på banen i forbindelse med vandplanerne.

I Øvre Suså er der blevet udsat hvidfinnet ferskvandsulk og elritser, som begge er værtsfisk for malermuslingens larver, og åen er dermed blevet beriget med to arter, der oprindelig levede i åen.