Socialdemokratiet ønsker ny akvakulturstrategi

Børup Sande Havbrug ligger 275 meter  fra land Foto KKFE.jpg Socialdemokratiet trækker sin støtte til en knap to år gammel aftale, som blev indgået for at bane vej for nye og store havbrug. Foto: Kaninen Katrine fra endelave.

Socialdemokratiet har valgt at trække sig fra den stemmeaftale med regeringen, som har til hensigt at bane vejen for nye, store havbrug. Partiet ønsker i stedet en ny strategi, der i højere grad fokuserer på udviklingen af mere miljøvenligt fiskeopdræt på land. Et vigtigt kursskifte, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

Christian Flinker

Christian Lykke Flinker

Redaktør og kommunikationsmedarbejder – på barsel

Regeringen ønsker at udvide havbrugssektoren i Danmark, blandt andet ved at etablere nye havbrug i Kattegat og udvide produktionen i de eksisterende havbrug. Helt konkret er der planer om 8 nye store havbrug i Kattegat med en øget produktion på 16.000 ton fisk årligt.

Men havbrugenes udledning af næringsstoffer er en stor belastning for de indre danske farvande, der i forvejen lider af algeopblomstring og iltsvind. Dertil kommer udledning af medicin og hjælpestoffer samt risiko for infektion med lakselus, der også kan true de vilde fiskebestande.

Det får nu Socialdemokratiet til at trække sig fra den stemmeaftale partiet indgik med regering i forbindelse med vedtagelsen af L111, en lovændring der skulle bane vejen for nye store havbrug.

– Vi mener, at en kommende strategi for akvakulturen i højere grad skal fremme produktionen på land. Vi er klar til at drøfte konkrete tiltag i samarbejde med akvakultursektoren sådan, at vi kan sikre sektoren bedre udviklingsmuligheder, mens vi samtidig sikrer, at anlæggene bliver endnu mere bæredygtige. Det betyder, at vi i Socialdemokratiet nu trækker støtten til aftalen om nye og større havbrug for at sende et klart signal om, at vi ikke mener, der er råderum til at udvikle de kystnære havbrug, siger Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen til det nye nummer af Sportsfiskeren Indblik.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Vigtig kursskifte
I Danmarks Sportsfiskerforbund, der i årevis har kæmpet for, at al fiskeopdræt både i ferskvand og i saltvand skal foregå på land i recirkulerede anlæg, vækker Socialdemokratiets kursskifte begejstring.

– Det er meget positivt, at Socialdemokratiet nu trækker støtten til aftalen om, at der skal etableres flere nye havbrug i åbne bure i de danske kyst- og havområder. Det danske vandmiljø er generelt i en dårlig tilstand, så vi har i dag en begrænset mængde kvælstof og fosfor, der kan afsættes til akvakultur. Det skal vi udnytte mest effektivt, og i den sammenhæng er landbaserede, recirkulerede anlæg absolut de mest miljø- og omkostningseffektive. Derfor er udvikling af den type anlæg den eneste fornuftige vej at gå, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Det rummer samtidig udover store natur- og miljømæssige fordele et stort potentiale for en teknologiudvikling, der kan blive et nyt erhvervs- og eksporteventyr for danske teknologi- og udstyrsproducenter, siger Verner W. Hansen.

Rod i havbrugssektoren
Danmarks Sportsfiskerforbund har gennem længere tid afsløret, at flere havbrug ikke overholder gældende miljølovgivning og blandt andet har produceret mange flere fisk end tilladt eller produceret fisk i bure helt uden miljøgodkendelse. Det har blandt andet ført til, at miljøog fødevareministeren efter pres fra Socialdemokratiet, har igangsat en kulegravning af hele havbrugssektoren.

– Den seneste tids afsløringer af rod i havbrugssektoren har bestyrket os i, at det ikke er tiden til nye og større havbrug. I Socialdemokratiet tager vi konsekvensen af afsløringerne. Derfor kan vi ikke længere bakke op om aftalen om udvidelser i havbrugssektoren, siger Christian Rabjerg Madsen.

Socialdemokratiet ønsker samtidig, at et styrket tilsyn bør være et centralt element i en ny akvakulturstrategi.

– Tilsynet med de eksisterende havbrug skal styrkes. Det står klart for mig i kølvandet på de mange dårlige sager. Det element skal selvfølgelig også være en del af en kommende strategi for akvakultursektoren. For selvfølgelig skal der være et effektivt tilsyn, siger Christian Rabjerg Madsen.