BREAKING: Hjarnø Havbrug A/S vil fortsætte ulovlig overproduktion

HABFISH-18297.jpg Foto: HABFISH/Leif Bolding.

Hjarnø Havbrug A/S forsøger nu at få tilladelse til at fortsætte sin ulovlige overproduktion af fisk i virksomhedens to havbrug i Horsens Fjord. Det viser en ansøgning, som havbrugsvirksomheden har sendt til Hedensted Kommune i slutningen af januar. Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund bør Hedensted Kommune afvise ansøgningen.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

Danmarks Sportsfiskerforbund kan i dag afsløre, at Hjarnø Havbrug A/S, der i øjeblikket efterforskes af Sydøstjyllands Politi for omfattende miljølovsovertrædelser, nu forsøger at få Hedensted Kommune til at give virksomheden tilladelse til at fortsætte med deres ulovlige overproduktion af fisk i virksomhedens to havbrug i Horsens Fjord. Det fremgår af en ansøgning, som virksomheden har sendt til Hedensted Kommune i slutningen af januar.

I ansøgningen henviser Hjarnø Havbrug A/S blandt andet til, at virksomheden allerede har produceret en stor mængde fisk i deres ferskvandsdambrug til udsætning i havbrugene i 2019 og 2020, men som de ikke kan udsætte, når de skal overholde vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser.

– Det er jo en ren tilståelsessag, der viser, at Hjarnø Havbrug A/S i årevis helt systematisk har planlagt en stor ulovlig overproduktion af fisk i virksomhedens havbrug, og at det ville man være fortsat med, hvis det ikke var blevet afsløret. Det er simpelthen helt absurd, at virksomheden nu vil bruge deres ulovlige overproduktion som begrundelse for at få tilladelse til en fortsat produktion og dermed en udledning af næringsstoffer mv. til vandmiljøet, der er fire gange større end det, der er tilladelse til i virksomhedens miljøgodkendelser, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Miljøminister og kommune: Kompenserende virkemidler kan ikke indgå i miljøregnskabet
I ansøgningen henviser Hjarnø Havbrug A/S endnu en gang til, at merudledningen af næringsstoffer vil blive kompenseret med deres muslingeopdræt. Men som Danmarks Sportsfiskerforbund afslørede sidste år har Hjarnø Havbrug A/S ikke høstet og fjernet en eneste musling siden 2014 og dermed hverken fjernet kvælstof eller fosfor fra Horsens Fjord og As Vig.

Efterfølgende har COWI i et notat til Hedensted Kommune vurderet, at der ikke er noget som helst fagligt belæg for de mange påstande om kompenserende effekt af muslingeopdræt, som Hjarnø Havbrug A/S har fremført. På trods af det, gentager virksomheden nu de samme uholdbare påstande.

Derudover er der hverken i virksomhedens miljøgodkendelser eller i lovgivningen grundlag for, at der på nuværende tidspunkt kan gives nye miljøgodkendelser til havbrug med vilkår om kompenserende virkemidler. Der blev ganske vist i 2017 indsat en bestemmelse i miljøbeskyttelsesloven, som giver miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler, hvorefter der ved godkendelse af nye havbrug eller ved udvidelse eller ændring af eksisterende havbrug kan fastsættes vilkår om etablering og drift af kompenserende marine virkemidler.

SAGEN KORT

 

Hjarnø Havbrug A/S har søgt Hedensted Kommune om at kunne producere fisk med en udledning på 77,72 ton kvælstof og 8,78 ton fosfor til følge. Det er ca. 4 gange mere end virksomhedens miljøgodkendelser tillader.

 

Hjarnø Havbrug A/S vil producere muslinger og tang, der skal kompensere for merudledningen af kvælstof og fosfor.

 

Miljø- og fødevareministeren slog i 2018 fast, at tang- og muslingeproduktion ikke kan indgå i havbrugenes miljøregnskaber før en ny bekendtgørelse om kompenserende virkemidler træder i kraft i løbet af efteråret 2019.

 

Hedensted Kommune indskærpede i efteråret 2018 overfor for Hjarnø Havbrug A/S, ”at vilkår (red. i miljøgodkendelsen) skal overholdes, eksklusive kompenserende foranstaltninger.”

 

I et notat til Hedensted Kommune har COWI slået fast, at Hjarnø Havbrugs muslingeproduktion ikke har haft nogen form for kompenserende effekt for havbrugenes udledning af kvælstof og fosfor.

Men bestemmelsen er ikke udmøntet i en bekendtgørelse endnu, og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fastslog sidste år i et svar til Folketinget, at reglerne om kompenserende marine virkemidler vil først kunne anvendes, herunder betingelserne herfor, når bekendtgørelsen er trådt i kraft. Bekendtgørelsen forventes tidligst at være på plads i løbet af efteråret 2019.

– På trods af det forsøger Hjarnø Havbrug A/S nu at presse Hedensted Kommune til at give tilladelse til en såkaldt overgangsordning, som der simpelthen ikke er noget retsgrundlag for. Man kan jo ikke give tilladelse til en overgangsordning som forudsætter en bekendtgørelse, som man ikke kender indholdet af. Det er jo helt ude i hampen, siger Verner W. Hansen

Hedensted Kommune må træde i karakter 
Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund en klar forventning om, at Hedensted Kommune afviser ansøgningen. Byrådet i Hedensted Kommune besluttede således i september 2018 at indskærpe overfor Hjarnø Havbrug A/S, at udledningsvilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser skal overholdes, og at udledningsberegningerne skal ske uden indregning af kompensationsopdræt.

– Nu må Hedensted Kommune altså træde i karakter og gøre det klart for Hjarnø Havbrug A/S, at virksomheden skal overholde vilkårene i deres miljøgodkendelser uden indregning af kompensationsopdræt, som det fremgår af de indskærpelser, som Hedensted byråd besluttede i september 2018. Det forventer vi, at kommunen nu kommer med en klar udmelding om, siger Verner W. Hansen.