Cod_on_reef.png Der er en stor biodiversitet på de store stenrev. Det vil Jon Svendsen fortælle om på temaaftenen i Hundested den 26. februar.

Jon Svendsen, der er forsker ved DTU-Aqua, fortæller om stenrev og deres betydning for havmiljøet på en temaaften i Hundested den 26. februar.

En borgergruppe arbejder på at genetablere det store Hunderev, der tidligere strakte sig et par kilometer ud fra kysten nordøst for Hundested. Ikke langt derfra lå det store stenrev Torup Flak, men stenene fra begge rev er blevet fisket op og blandt andet brugt til de store befæstningsanlæg omkring København.

Men hvilken betydning har stenrevene for havmiljøet? Det spørgsmål vil Jon Svendsen, der er forsker ved DTU-Aqua, søge at besvare ved en temaaften i Hundested Medborgerhus den 26. februar, kl. 19.00. Adressen er Nørregade 61, 3390 Hundested. Der er gratis adgang, og tilmelding er ikke nødvendig.

I forbindelse med projektet ”Nordkystens fremtid”, foregår der en debat om sandfodring contra hård kystsikring, og det drøftes i den forbindelse, hvilken betydning genetablering af de store stenrev kan have. Det bliver der sikkert også lejlighed til at drøfte denne aften.

Aftenen er arrangeret i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs, Halsnæs Naturklub, Dykkerklubben Hajen og Hunderevets Venner.