Rekordlavt antal gydninger i Gudenåens tilløb

IMG_2864.JPG Gydebanker som denne skal man kigge langt efter i Gudenåens mindre tilløb i år.

Hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har man vanen tro været igennem en række af Gudenåens tilløb for at tælle gydebanker.

Siden 2008 har man hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening (BSF) systematisk gennemgået de 13 bække, der løber til Gudenåen langs foreningens vand. For at sikre et solidt datagrundlag, gennemgås de samme strækninger hvert år i starten af februar og med mindst én rutineret ”optæller” i de to-mandshold, der går bækkene igennem. For at sikre optimale passageforhold, gennemgås bækkene også i november måned, og her fjernes ”drengedæmninger”, grene, halmballer og lignende materialer, som hurtigt vil kunne udgøre en totalspærring for havørreder på gydevandring.

Laveste antal gydninger i 11 år
Blandt mange var det nok forventet, at årets gydebankeoptælling kunne blive en skuffende oplevelse. Gennem de sidste år har havørredfangsterne været for nedadgående i Gudenåen, og i foreningerne har man allerede indledt et samarbejde med flere parter om at blive klogere på årsagen hertil.

Læs om projektet ”Hvor bliver havørreden af i Gudenåen”

Efter endt arbejde kunne de trofaste optællere gøre regnskabet op, og med kun 39 gydebanker fordelt på de 13 potentielle gydebække blev det det dårligste resultat i de 11 år, foreningen har optalt gydebanker. At potentialet i bækkene er væsentligt større er der ingen tvivl om. Fokuserer man på de bedste år for hver enkelt bæk, så når man op på 152 gydninger fordelt på bare 9 bække. I fire af de optalte bække har man aldrig registreret gydninger.

Gydninger BSF.JPG Efter rekorden i 2015 har de sidste fire år desværre skuffet, når det kommer til antallet af gydebanker.

Håber at forskere og kommuner kan hjælpe
I foreningen fortsætter man ufortrødent arbejdet med at passe og pleje de små bække, men man har samtidig øjnene fast rettet mod det potentielle samarbejde med DTU Aqua og kommunerne, som forhåbentlig kan være med til at identificere problemerne. Først når man har én eller flere sandsynlige årsager, kan man bruge kræfterne på at bringe løsninger i spil. Lige nu er man nemlig kommet ind i en form for negativ spiral, hvor de manglende gydninger betyder et mindre udtræk af vilde smolt og dermed en efterfølgende forringet opgang.