Fortsat mangel på havørreder i Gudenåen

Carsten-Høgh-i-modlys-02.jpg Der kigges langt efter havørreden i Gudenåen i disse år. Foto: Erik Søndergård.

Langs Danmarks største vandløb spørger man stadig ”Hvor bliver havørreden af”?

Endnu et år er gået langs Gudenåen, og mens laksefiskeriet fortsat trives som følge af et omfattende udsætningsprogram, så ser det anderledes grelt ud med havørreden. Hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening nåede man i 2018 således det laveste antal fangede havørreder i nyere tid med blot 37 stk. I rekordåret 1993 registrerede foreningen 358 stangfangede havørreder. Som konsekvens heraf har foreningerne langs Gudenåen totalfredet havørreden, så alle havørreder fanget opstrøms Lilleåens udløb i Gudenåen skal genudsættes.

Skibelund-Bæk-01.jpg Bestandsanalyse i Skibelund Bæk. Foto: Erik Søndergård.

Herudover har man ved bestandsanalyser i efteråret 2018 fået bekræftet, at der i flere af de mindre tilløb til Gudenåen er alt for lidt yngel, bækkenes fine potentiale taget i betragtning. Man har ligeledes undersøgt bækkene for opgangsfisk, og også her var det med et skuffende resultat.

Omfattende analyse i 2019
I 2019 undersøger DTU Aqua hele Gudenå-systemet i forbindelse med udarbejdelse af de kommende Planer for Fiskepleje, og her bliver det spændende at se, om den negative tendens fra stangfangsterne og dette års bestandsanalyse afspejler sig i de omfattende bestandsanalyser for ørredyngelen i hele systemet.

Som supplement til ovenstående arbejder man med at få etableret en tværfaglig projektgruppe, hvor DTU Aqua, foreningsrepræsentanter og kommuner sammen skal forsøge at få vendt den kedelige udvikling.

Et af håbene er, at man kan få skaffet finansiering til en fuldskala smoltundersøgelse, der over to år skal finde forklaringer på den tilbagegang i havørredbestanden, som der opleves i både Gudenåen og Lilleåen.