Revision af plan for fiskepleje udsættes endnu en gang

DSC_0343.JPG Den seneste elfiskeundersøgelse i Mern Å blev foretaget i 2009.

Sommerens tørke bevirkede, at den planlagte revision af 'Plan for fiskepleje for Sydøstsjælland' blev udsat til 2019, men da vandløbene stadig mangler vand, er revisionen nu udsat helt til 2020.

Tilbage i august skrev vi her på Sportsfiskeren.dk, at den planlagte revision af 'Plan for fiskepleje for Sydøstsjælland' – tidligere kaldet udsætningsplanen – var blevet udsat til 2019. Årsagen var sommerens tørke og den lave vandstand, der næppe ville give et retvisende billede af fiskebestanden ved de elfiskeundersøgelser, der skulle foretages i efteråret 2018. DTU Aqua ønskede derfor at udsætte til efteråret 2019, hvor man forventede, at der ville være ny yngel i vandløbene fra gydningen denne vinter.

Nu viser det sig imidlertid, at der fortsat mangler vand i de små gydevandløb efter et regnfattigt efterår, så DTU Aqua har besluttet at udskyde revisionen helt til 2020 med et håb om, at der til den tid vil være en passende vandføring i vandløbene.

Udsætninger efter den gamle plan
Den manglende revision betyder, at de årlige udsætninger af ørreder fortsætter efter de gamle planer, men det betyder samtidig, at de mange tiltag, der siden sidste revision er foretaget i vandløbene, ikke kommer til at afspejle sig i udsætningsplanen.

Hvis de fysiske forhold i et vandløb er blevet forbedrede, kan man forvente en større bestand af ørreder. Hvis der ved elfiskeundersøgelsen ikke findes det forventede antal fisk, kan det betyde en øget udsætning. Hvis der omvendt findes mange fisk, kan det betyde en reduktion af udsætningsmængden, idet vandløbet så selv klarer opgaven.

Ørredfond lever med udsættelsen
Hos Sydsjællands Ørredfond er formand Søren Grothe Petersen dog fortrøstningsfuld.

– Der er nok vand i åerne nu, men de tidligere opgængere kan nok have manglet vand til at komme til de øverste gydepladser, fortæller Søren Grothe Petersen og fortsætter:

– Den nuværende udsætningsplan baserer sig på elbefiskningen i 2009, og forholdene har jo ændret sig siden. Vi har dog siden med tilladelse fra DTU Aqua foretaget en mindre justering af udsætningerne, da andre senere elbefiskninger viste, at der ikke var udsætningsbehov i Vivede Mølleå.

– Så vi kan godt leve med, at udsætningsplanen først justeres med virkning fra 2021, da min vurdering er, at fiskebestanden i vandløbene nok er stigende, da de fysiske forhold er blevet bedre. Og vi er jo heller ikke interesserede i et forkert billede af fiskebestanden baseret på nogle tilfældige meteorologiske forhold, slutter Søren Grothe Petersen.

Bekymring hos PIV
Søren Jensen, der er formand for Pionerer i Vandpleje (PIV), er derimod bekymret over udsættelsen, da han inden for de sidste to uger har set omfattende gydeaktivitet i de lokale vandløb ved Præstø Fjord og Faxe Bugt. Han vil derfor tage kontakt til DTU Aqua for at få dem til at genoverveje beslutningen.