Musholm A/S’ ulovlige fiskeopdræt skal politianmeldes

Musholm_havbrug_Asnæsværket_Cred_Skraafoto.jpg

Kalundborg Kommune skal politianmelde Musholm A/S for sit ulovlige opdræt af regnbueørreder i kølevandskanalen ved Asnæs-værket. Det påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund nu i et brev til kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Musholm A/S har gennem flere år ulovligt opdrættet regnbueørreder i 4-6 opdrætsbure i kølevandskanalen ved Asnæsværket. Det kunne Danmarks Sportsfiskerforbund afsløre den 14. januar 2019 efter at have søgt aktindsigt hos Kalundborg Kommune.

Kommunen har påtalt overtrædelserne overfor Musholm A/S tilbage i november 2018, og siden da har havbrugsvirksomheden flyttet fiskene ind i landanlægget på Asnæs Fiskeopdræt og dermed indstillet den ulovlige produktion. Men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund bør havbrugsvirksomheden politianmeldes og straffes med en bøde. Forbundet har derfor nu i et brev til Kalundborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg anmodet kommunen om at indgive en politianmeldelse af virksomheden.

– Musholm A/S har både overtrådt sin miljøgodkendelse og miljøbeskyttelsesloven § 33 ved at opdrætte fisk i opdrætsbure i Asnæsværkets kølevandskanal. Men selvom virksomheden efter påbud fra Kalundborg Kommune har flyttet fiskene og indstillet det ulovlige fiskeopdræt, skal kommunen politianmelde Musholm A/S. Det fremgår tydeligt af reglerne om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Bøde på minimum 50.000 kr.
Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund skal Musholm A/S’ overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven straffes med minimum 50.000 kr. i bøde.

– Musholm A/S har drevet havbrugsvirksomhed i mange år og bør derfor være helt klar over, at det kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 at etablere opdræt af fisk i opdrætsbure i Asnæsværkets kølevandskanal. Samtidig har det ulovlige opdræt stået på i flere år. Der er altså tale om en klar lovovertrædelse, og det bør naturligvis udløse mere end et påbud om at stoppe det ulovlige fiskeopdræt. Almindeligvis skal den slags overtrædelser udløse en bøde på minimum 50.000 kr., siger Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbund afventer nu svar fra Kalundborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.