Musholm A/S afsløret i ulovlig havbrugsdrift

Skærmbillede 2019-01-13 kl. 23.27.24.png Musholm A/S' ulovlige havbrugsdrift ved Asnæsværket har stået på i flere år. Det viser luftfotos fra 2016, 2017 og 2018. Foto: Ortofoto.

Havbrugsvirksomheden Musholm A/S har ulovligt og uden de nødvendige miljøgodkendelser opdrættet op mod 20 tons ørreder i fire opdrætsbure ved Asnæsværket i Kalundborg Fjord. Det viser sagsakter fra Kalundborg Kommune, som Danmarks Sportsfiskerforbund har fået aktindsigt i.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

Musholm A/S driver til daglig to havbrug i Storebælt samt det landbaserede saltvandsdambrug, Asnæs Fiskeopdræt, ved Asnæsværkets kølevandskanal i Kalundborg Fjord. Asnæs Fiskeopdræt bruges til at producere fisk til udsætning i virksomhedens havbrug.

Sagsakter fra Kalundborg Kommune, som Danmarks Sportsfiskerforbund har fået aktindsigt i, viser nu, at Kalundborg Kommune ved et tilsyn på Asnæs Fiskeopdræt i november sidste år konstaterede, at hele landanlægget var lukket ned. Til gengæld var der i kølevandskanalen placeret fire opdrætsbure med 4-5 tons ørreder i hvert bur.

Det er i strid med dambrugets miljøgodkendelse, der ikke tillader opdræt i bure i kanalen. Derfor har Kalundborg Kommune overfor virksomheden indskærpet, at det ulovlige opdræt i opdrætsbure i kanalen skulle bringes til ophør. Kalundborg Kommunes rapport fra tilsynet og kommunens indskærpelse kan ses her.

Ulovligt opdræt over flere år
Den ulovlige havbrugsdrift med fire til seks opdrætsbure i Asnæsværkets kølevandskanal har stået på i flere år. Det viser luftfotos fra området fra 2016 til 2018, som kan se her.

– Den her sag med Musholm A/S er endnu et eksempel på en havbrugsvirksomhed, der ser stort på miljøreglerne, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Sagen understreger, at der virkelig er et stort behov for en tilbundsgående kulegravning af hele havbrugsbranchen. Så nu håber vi, at hver en sten bliver vendt i den kulegravning, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann- Jensen vil iværksætte, siger Verner W. Hansen.

Det er i øvrigt i den forbindelse tankevækkende, at direktøren for Musholm A/S, Niels Dalsgaard, også er formand for Dansk Akvakultur, og at folketingsmedlem Jacob Jensen (V) sidder i bestyrelsen for Musholm A/S.

Doner knap mobilepay – havbrug.jpeg