Høj vandstand gav endelig opgang

DSC_0122.JPG Moderfiskene fra Havelse Å kom desværre ikke til at bidrage til årets udsætninger.

Da der i forbindelse med stormvejr kom høj vandstand i bunden af Roskilde Fjord, begyndte ørrederne endelig at søge op i fisketrappen ved Kattinge-værket, og målet om udelukkende at udsætte med egne fisk er nu tæt på at blive opfyldt.

For vand- og fiskeplejefolkene ved Roskilde Fjord var det i denne gydesæson et mål, at udsætningerne af ørreder i 2019 kunne ske udelukkende med afkom af moderfisk fra vandløbene ved fjorden. Om man når dette mål er endnu usikkert, for man nåede ikke op på den rognmængde på 12 liter, man på forhånd havde som målsætning.

Torben Trampe fra ”Foreningen til ophjælpning af fiskebestanden i Roskilde Fjord” fortæller, at der nu er sendt seks liter rogn til Hvilested Dambrug ved Kolding, hvor æggene klækkes. Herfra vil fiskene så senere blive sendt tilbage til udsætning som ½-årsfisk eller smolt.

– Hvis vi er heldige, og folkene i Hvilested er rigtig dygtige og sikrer en høj overlevelse, vil der være fisk nok til at opfylde udsætningsplanerne, fortæller Torben Trampe og tilføjer:

– Hvis det ikke er tilfældet, vil man som tidligere supplere med fisk, der stammer fra Kolding Å.

Udsætninger af ørred ved Roskilde Fjord

De årlige ørredudsætninger ved Roskilde Fjord sker efter den gældende Plan for fiskepleje, der senest blev revideret i 2013.

 

Der udsættes ½-års fisk oppe i udvalgte vandløb i september/oktober måned, og der udsættes smolt i vandløbsmundinger i april.

 

Der udsættes i alt 10.800 stk. ½-årsfisk. Det sker i Pøle Å, Havelse Å, Damvad Å, Stenløse Å og Kornerup Å.

Mundingsudsætningerne sker i Arresø Kanal, Havelse Å, Græse Å, Værebro Å, Hove Å, Maglemose Å, Kornerup Å og Lejre Å. Der udsættes i alt 48.800 stk. smolt.

 

Udsætningerne foretages af Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, Roskilde og Omegns Lystfiskerklub og Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening.

Uheld med Havelse Å-fisk
Når der var håb om, at udsætningerne udelukkende kunne ske med afkom fra fisk fra egne vandløb, hang det sammen med, at der denne sæson for første gang blev elfisket moderfisk i Havelse Å. Desværre skete der det, at de opfiskede ørreder fra Havelse Å kom til at gå så længe i bassinerne, at de nåede at smide æggene inden strygningen.

Fiskene fra Havelse Å skulle supplere de fisk, der bliver fanget i en fælde ved fisketrappen ved Kattinge-Værket, og her lod opgangen vente på sig på grund af det regnfattige efterår.

– Da vi endelig fik det første kraftige højvande i fjorden, gik der 37 ørreder i fælden, men da var det desværre for sent med Havelse Å-fiskene, fortæller Torben Trampe.

DSC_0258.JPG Fisketrappen ved Kattinge-værket er tilsyneladende en større hindring for opgangen end hidtil antaget.

Fisketrappe tilsyneladende en hindring for opgang
I december 2017 blev 50 store havørreder forsynet med en sender og genudsat i fjorden, og det var imødeset med spænding, hvor mange af dem, der vendte tilbage for at gyde her et år efter.

Overraskende nok var der kun én fisk med sender blandt de over 50 ørreder, der i år blev fanget i fælden, men pejlinger af fiskene viste, at de havde været helt tæt på trappen.

– Vi fik sat pejleudstyr op i selve trappen, og det viste, at 10 havørreder med sendere var inde i det første kammer af fisketrappen, men i den sidste ende var der altså kun én enkelt, der fortsatte vandringen op i trappen, fortæller Torben Trampe og fortsætter:

– Det indikerer, at fisketrappen er en større hindring for opgangen, end vi hidtil har troet, så nu ser vi frem til, at det planlagte omløbsstryg bliver etableret.

Forsøg med sendere fortsætter med nye fisk
Som sidste år blev der også i år sat sendere i 50 store havørreder, hvis færd man nu kan følge ude i fjorden, og som noget nyt vil 60 smolt blive forsynet med sendere, når mundingsudsætningerne bliver foretaget til april.

– Vi har en stærk fornemmelse af, at mange af smoltene går til i dagene efter udsætningen, så vi vil gerne undersøge, hvad der sker, fortæller Torben Trampe, der ikke lægger skjul på, at skarven anses for at være en væsentlig årsag.

Planen er at udsætte smolt både om dagen og om natten og så se, om der er forskel i deres overlevelse, og i øvrigt følge dem på deres videre færd i fjorden.

DSC_0251.JPG Biolog Jon Svendsen står for at indoperere senderne i fiskene, før de sættes tilbage i fjorden.