Katastrofal tørke på Als og Sundeved udskyder elektrofiskeri

IMG_20181111_123507.jpg I dette udtørrede vandløb gyder ørreden normalt i starten af december.

Manglende vandføring i flere mindre vandløb på Als og Sundeved har resulteret i, at vandplejeudvalget A.N.A. har aflyst elektrofiskeri efter moderfisk.

Mens både opgangen af havørreder, elektrofiskeriet efter avlsfisk og nogle steder endda gydningen er kommet i gang mange andre steder i Jylland, så er flere mindre vandløb på Als og Sundeved stadig tørre først i december. Morten Ringive fra vandplejeudvalget A.N.A. fortæller, hvordan nogle vandløb i sommerens løb tørrede ud og derfor ikke producerede det antal smolt, man havde regnet med. Og på Als og Sundeved er jorden endnu kun våd i de øverste lag. Nogle vandløb er stadig udtørrede og andre har kun beskeden vandstand.

Foreløbigt er moderbefiskning derfor aflyst, indtil der kommer mere regn og mere vandføring i for eksempel Adsbøl Bæk, fortæller Morten Ringive, som har sendt fotoet af et tørlagt vandløb på Sydals, hvor ørrederne normalt gyder her i begyndelsen af december.

Tendensen med tørlagte vandløb og udskudt gydning ses mange steder i landet, men der er stadig håb.

– Selvom det vil kræve en meget våd december måned, er der fortsat en chance for, at ørrederne når at trække op og gyde i januar. Nogle ørredstammer kan endda strække gydningen helt til marts måned, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.