Fri passage: 7 dambrug blev opkøbt i 2018

ee8c43dae5e9b3d14d88b9815cbad69b319a4d5b.jpg Formålet med opkøbsordningen er at reducere antallet af utidssvarende dambrug, der spærrer for fiskepassage og forurener vandmiljøet i åerne.

Igen i år bidrager frivillige opkøb af dambrug til flere frie passager i vandløbene.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Opkøbte dambrug i 2018

  • Skærum Dambrug – Skærum Å (Frederikshavn Kommune)
  • Assendrup Dambrug – Hede Mølle Å (Horsens Kommune)
  • Fousing Dambrug – Bredkær Bæk (Struer Kommune)
  • Kidmose Bæk Dambrug – Kidmose Bæk (Ikast-Brande Kommune)
  • Mønsted Dambrug – Mønsted Å (Viborg Kommune)
  • Bryrup Dambrug – Mønsted Å (Viborg Kommune) 
  • Markmølle Dambrug – Lødderup Bæk (Morsø Kommune)

Over en årrække er spærringer i vandløb blevet fjernet på stribe som følge af frivillige opkøb af dambrug med midler fra staten. Alene i 2018 har kommunernes forhandlinger med dambrugsejere resulteret i opkøb af 7 dambrug med finansiering fra den statslige pulje til opkøbsordningen. Det viser en opgørelse, som Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget fra Miljøstyrelsen.
 
– De dambrug, der bliver opkøbt og nedlagt, er typisk utidssvarende dambrug, som indvinder vand gennem en spærrende opstemning. På den måde bidrager opkøbsordningen til, at flere vandløb slippes fri, så vandrefiskene kan passere, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
Men opkøb og nedlæggelse af dambrug har flere positive effekter på vandmiljøet.

– Når et dambrug stopper sin produktion af fisk, standser også dambrugets forurening af vandmiljøet med næringsstoffer, foderrester og fiskeafføring.

FAKTA om opkøb og nedlæggelse af dambrug

Formålet med opkøb af dambrug er både at fjerne spærringer og at begrænse udledningen af forurenende stoffer til vandløbene.

Når et dambrug bliver opkøbt, mister dambruget sin ret til at indvinde vand fra det tilstødende vandløb, og stemmeværket fjernes. Samtidigt bortfalder dambrugets fodertildeling, og virksomheden mister sin tilladelse til at udlede næringsstoffer og anden forurening fra produktionen.

 

Ordningen er nødvendig
Initiativet til opkøbsordningen blev taget af Danmarks Sportsfiskerforbund tilbage i 2013. Siden ordningens begyndelse er i alt 44 dambrug blevet opkøbt.

– Tallene taler for sig selv. Ordningen har været en succes, og den har sin berettigelse, så længe der stadig findes flere utidssvarende dambrug, som spærrer for fiskenes frie passage, understreger Lars Brinch Thygesen.

Læs mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for at skabe fri passage i vandløb