Fish, love & harmony

46517003_2197048430319315_4759748526261403648_o.jpg World Fish Migration Day er en international begivenhed, der sætter spærringer for vandrefisk på dagsordenen.

Allerede nu kan du tilslutte dig kampen mod spærringer i verdens vandløb ved at tilmelde dig som arrangør af et lokalt event på World Fish Migration Day 2020. Temaet for begivenheden i 2020 er kærlighed.

World Fish Migration Day 2018

På World Fish Migration Day den 21. April 2018 blev der på verdensplan afholdt 570 events, og der var danske arrangementer iblandt. Nogle af dem var:

  • Udlægning af gydegrus og skjulesten i vandløb i alle 10 fynske kommuner sammen med Vandpleje Fyn og de lokale fynske foreninger

  • Etablering af gydebanker og skjul i Bjergbækken med Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening

  • Udlægning af gydegrus og sten i Rønbækken med Favrskov Kommune

  • Udplantning af vandplanter på det nyrestaurerede stykke af Giber Å med vandløbsgruppen Vandstjernerne under sammenslutningen af Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF)

  • Udplantning af vandranunkler i Tuse Å med Tuse Å’s Ørredsammenslutning

It’s all about love. 
Også når det handler om vandløb og fisk. Det mener organisationen bag det verdensomspændende event World Fish Migration Day, som næste gang er aktuelt i 2020. Allerede nu kan man registrere et lokalt arrangement til World Fish Migration Day og være med til at dele budskabet: Vandrefisk har brug for fri passage i verdens floder og åer, så de kan vandre opstrøms og gyde og dermed sikre fiskebestandenes fremtid.

Fish love
LOVE eller kærlighed er teamet for World Fish Migration Day den 16. Maj 2020, og det er i høj grad med reference til vandrefiskenes drifter, der resulterer i gydning og atter nye generationer af blandt andet laks og ørred. Men temaet kan også tolkes anderledes. For det er menneskenes kærlighed og ømhed for fisk og vandløb, der er baggrunden for, at hundredevis af arrangører i 63 lande stillede op med et event på World Fish Migration Day 2018 og gjorde opmærksom på, at der stadig er alt for mange spærringer i vandløbene!

Der var flere danske events på World Fish Migration Day 2018, og hvis du eller din forening har en god idé til et arrangement i 2020, kan du allerede nu tilmelde eventet på World Fish Migration Day's hjemmeside.

Alle, der tilmelder sit event inden den 14. februar 2019, vil modtage en særlig gave fra World Fish Migration Day-organisationen.

66e19f54acf39cc9a0fd2af342225e274c7ec3a6.jpg
At armene var for korte afholdt ikke 8-årige Clara fra at hjælpe til og gøre en forskel til glæde for miljøet på World Fish Migration Day 2018. Lørdag den 21. april var hun med til at udplante vandranunkler i Tuse Å i anledning af den internationale begivenhed.