Selv de mindste følte sig store til World Fish Migration Day

Billed 4.JPG At armene var for korte afholdt ikke 8-årige Clara fra at hjælpe til og gøre en forskel til glæde for miljøet. Lørdag den 21. april var hun med til at udplante vandranunkler i Tuse Å i anledning af det internationale event World Fish Migration Day.

Efter længere tids forberedelse til vores deltagelse i den verdensomspændende begivenhed, World Fish Migration Day, startede dagen helt perfekt med sol fra en skyfri himmel, fuglesang og et væld af gule blomster, der kappedes om at være de første på engen til at blive bestøvet. Jeg var tidligt oppe for at indsamle nogle af ”de gode vandplanter” i et par af tilløbene til Tuse Å. Planterne skulle senere samme dag udplantes i de nye sving på den genslyngede del af hovedløbet i Tuse Å.

OM WORLD FISH MIGRATION DAY


"The World Fish Migration Day (WFMD) is a one day global celebration to create awareness on the importance of open rivers and migratory fish and it is coordinated by the World Fish Migration Foundation. On World Fish Migration Day organizations from around the world organize their own event around the common theme of: CONNECTING FISH, RIVERS AND PEOPLE. Many of these events are open to the public. By working together we create a greater driving force to raise awareness, share ideas and secure commitments”.

Læs mere om World Fish Migration Day

 

Mit første ”stoppested” tidligt lørdag den 21. april var Regstrup Å, hvor jeg, der er formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) og bandeleder i Den sjællandske Grusbande, tidligere har fundet den gode vandplante, vandranunkel.

Denne plante er ikke så almindelig, men vokser dog flere steder i Regstrup Å, hvor den typisk vokser i den stærke strøm på og ved gydebankerne. Men på de sædvanlige voksesteder var der ikke længere nogen planter og de få, jeg fandt andre steder, var små og undseelige.

Turen gik derefter til Kalvemose Å, hvor der stod nogle gode store planter. Snart var en posefuld planter fundet således, at TØS kunne udplante stiklinger fra denne vandplante i de nye sving på den genslyngede del af hovedløbet i Tuse Å, nedstrøms for Tusebroerne ude på engene.

Vandranunkel er blandt andet fantastisk for ørrederne at skjule sig under eller ved siden af, og planten er samtidig levested for en masse af de vandinsekter, som netop ørreden lever af.

Fantastiske vandranunkel
Vandranunkel er af flere årsager en fantastisk god vandplante. Den giver vandløbet stor variation, uden at påvirke vandafledningen, og er dermed med til at sikre, at der er en masse forskellige levesteder for både fisk og smådyr.

Vandranunkel er blandt andet fantastisk for ørrederne at skjule sig under eller ved siden af, og planten er samtidig levested for en masse af de vandinsekter, som netop ørreden lever af. Derfor gav det god mening at være med til at udplante vandranunkel til den nye strækning nedstrøms for Tusebroerne, idet vandranunklen ikke har spredt sig til det nye løb endnu.

Det tager tid for de gode vandplanter at slå an, og TØS havde derfor taget initiativ til at forbedre miljøforholdene således, at Tuse Å kan leve op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand, idet vandplanter er én af tre målbare parametre.

Billed 2.JPG
Vi skulle udplante vandranunkel på de nedre strækninger af Tuse Å, og de yngste deltagere kiggede nysgerrigt på ”de gode vandplanter”.

Der skulle plantes vandplanter, skulle der
Udplantningen foregik i samarbejde med Den sjællandske Grusbande, der består af mere end 600 frivillige ”bandemedlemmer”, som hjælper til med at forbedre miljøforholdene i de sjællandske vandløb. Et par håndfulde frivillige ildsjæle, heraf fire børn, var mødt op ved Tusebroerne kl. 10.10 for at bruge nogle timer på at forbedre naturen i anledning af det internationale event World Fish Migration Day den 21. april 2018. Eventet satte fokus på vandrefiskene med 552 projekter i hele verden, heriblandt arrangementet ved Tuse Å, som TØS og Den sjællandske Grusbande stod for.

Efter fælles morgenbrød blev dagens program præsenteret. I al sin enkelthed gik det ud på at fordele antallet af stiklinger fra vandranunkel på den mere end én kilometer lange strækning ud over engene. To hold blev sendt afsted med vandranunkel i hver sin pose.

Vandstanden var lav, for det havde ikke regnet i ugevis, og det var derfor let at sætte planterne på steder, hvor TØS’er og bandemedlemmer havde en formodning om, at de ville kunne slå an. Plantningen gøres lettest med håndkraft, og med armene stukket dybt ned i det kolde vand blev hver enkelt lille stikling omhyggeligt forankret i bunden. Det gik hurtigt, da holdene først kom i gang, og selv de mindste fik lov til at føle sig store nok til at gøre en forskel.

Clara på 8 år deltog sammen med sin far, Lars Juul Hansen, og hun måtte dog sande, at selv om vandstanden var lav, var armene en anelse for korte. Men det lod hun sig ikke afskrække af, og med stor iver fik også hun sat nogle gode vandplanter på bunden af Tuse Å. Med hovedet faretruende nær vandoverfladen blev hele armen og såmænd også lidt af skulderen stukket ned i vandet for at plante vandplanter.

– Ærmet tørrer jo igen, som hun sagde.

Plantningen gøres lettest med håndkraft, og med armene stukket dybt ned i det kolde vand blev hver enkelt lille stikling omhyggeligt forankret i bunden. Det gik hurtigt, da holdene først kom i gang, og selv de mindste fik lov til at føle sig store nok til at gøre en forskel.
Billed 3.JPG
Clara på 8 år fik en vandranunkel til at plante på bunden af Tuse Å.

Vi gør det igen
Efter et par timers indsats kunne alle glæde sig over at have gjort en forskel for at forbedre miljøforholdene i Tuse Å. Nu håber vi på, at de små planter kan vokse sig store, og de må meget gerne sprede sig i de nye slyngninger, for udover at give skjul og føde til ørrederne, er vandranunkel også med til at skygge den mere ”aggressive” vandplante, pindsvineknop, som vokser uhæmmet i de fleste danske vandløb, inklusiv Tuse Å.

Om en måneds tid, i midten af maj måned, vil TØS gentage projektet, og dér vil det vise sig, om de vandranunkler, der blev plantet på strækningen i lørdags, nu også har slået an. Med det håb blev der snakket af ved bilerne med en tår sodavand og juice.

Sikke en dejlig dag sammen med både TØS og Den sjællandske Grusbande til World Fish Migration Day. Det gentager vi gerne.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for sundere vandløb, flere vilde fisk og et bedre lystfiskeri. Giv os din opbakning: