Den grønne omstilling?

Billed 1, Grøn omstilling, 17. september 2018.JPG Det ligner mest af alt en grøn landevej, men er desværre en ditto vandvej. Tryggevælde Å den 17. september 2018. Foto: Jonas Krøyer.

Sammenfaldet mellem vinterens store nedbørsmængder, med forøget udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer til følge og sommerens rekordhøje temperaturer, har givet ”den grønne omstilling” en helt ny klang.

Sammenfaldet mellem vinterens store nedbørsmængder, med forøget udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer til følge, og sommerens rekordhøje temperaturer har givet ”den grønne omstilling” en helt ny klang. Blandt andet på de nederste strækninger i de langsomt-flydende vandløb.

Den forøgede mængde næringsstoffer har flere steder givet algeopblomstring, iltsvind om natten og eksplosiv grødevækst om dagen. Vi husker alle, hvordan Tude Å-folkene skovlede trådalger op i sommerens hedebølge fra et tilløb til Tude Å, hvilket blev vist i TV-Avisen på DR.

I flere andre sjællandske vandløb, har andemaden ligget som et tykt tæppe helt ind i september-oktober måned. Billederne stammer fra Tryggevælde Å, hvor Fiskerikontrollen var på besøg i midten af september. Det er Jonas Krøyer, der har taget de fine billeder. Om der kan dyrkes fiskeri vides ikke, men der er dog potentiale for et ande-hold af dimensioner.

– Sommerens store produktion af trådalger er dybt problematisk for livet i vandløbene. Vandplanter bortskygges og forsvinder, og iltindholdet vil helt sikkert blive meget lavt i løbet af de mørke timer. Det slår insekter og andre smådyr ihjel, ligesom det helt sikkert har fået fatale følger for fisk, der har opholdt sig på de berørte strækninger og længere nedstrøms, fortæller Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Billed 2.JPG En nærmest ubegrænset mængde næringsstoffer giver algeopblomstring og andre følgevirkninger. Iltsvind om natten og eksplosiv algevækst om dagen. Foto: Jonas Krøyer.