Debatmøde om åbne havbrug i Juelsminde

2a94f5cc4e95cfad03435cd4f29619053f1f20ab.jpg Debatmødet tager udgangspunkt i forholdene omkring de 5 havbrug, der ligger i og lige uden for Horsens Fjord. Foto: HABFISH/Leif Bolding.

Havbrugsgruppen og Levende Hav sætter fokus på virkningerne af havbrug i åbne bure i havet med et debatmøde lørdag den 3. november. Danmarks Sportsfiskerforbunds formand, Verner W. Hansen, deltager i debatpanelet.

Dagens program

Snaptun Havn kl. 10
Lørdag den 3. november kl. 10 anløber Levende Havs kutter, Anton, Snaptun Havn på vej til Juelsminde. Det sker under banneret ”Stop havsvin-eri” for at gøre opmærksom på debatmødet i Juelsminde.

Juelsminde Havn kl. 13
Kutteren Anton lægger til.

Juelsmindehallen kl. 14
Selve debatmødet finder sted i Juelsmindehallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde. Der er adgang fra kl. 13.30.

Med udgangspunkt i de lokale forhold omkring Horsens Fjord inviterer aktivisterne fra Havbrugsgruppen og Levende Hav til et åbent debatmøde om fordele og ulemper ved havbrug i åbne bure i havet samt om mulige alternativer til den produktionsform.

Lørdag den 3. november er både Hedensted Kommune, branchefolk og repræsentanter for grønne organisationer inviteret til debatmødet, som foregår i Juelsmindehallen med start kl. 14.00. Der er offentlig og gratis adgang til mødet. Korte oplæg, diskussion og besvarelse af spørgsmål fra salen skal gerne give tilhørerne et bedre indblik, så man selv kan gøre sig sin mening klar. Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, deltager i debatpanelet.

Levende Hav lægger kl. ca. 13 til i Juelsminde Havn med deres kutter Anton. I tilknytning hertil vil der være en plancheudstilling og mulighed for uformelle drøftelser.

Kampen mod havbrug

Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper mod havbrug i åbne bure i havet. Målet er få alle havbrug på land i lukkede, recirkulerede anlæg. Som medlem støtter du kampen mod havbrug.

BLIV MEDLEM

Baggrund
I og lige udenfor Horsens Fjord ligger 5 havbrug, som med deres tilknyttede muslinge- og tangbrug okkuperer op mod 500 hektar. Havbrugene udsætter og opdrætter hvert år langt over 600.000 regnbueørreder. Udledningen herfra har en væsentlig betydning for kystvandets miljøtilstand, der karakteriseres som ringe. Produktionskapaciteten i havbrugene i Hedensted kommune er på mere end 5000 tons fisk. Afføringen og madspildet fra fiskene ender hver dag i vores vandmiljø. I Hedensted Kommune bor der ca. 3500 tons mennesker, hvis afføring og madspild vi omhyggeligt opsamler.

Regeringen har planer om en væsentlig udbygning af havbrugssektoren i Kattegat, der heller ikke lever op til kravet om god miljøtilstand.

Havbrugsgruppen ved Horsens Fjord består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening i Odder, Horsens og Hedensted, Friluftsrådet Søhøjlandet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Horsens Sejlklub, grundejerforeninger ved As Vig, Endelavegruppen samt beboere fra Hjarnø og Snaptun.

Levende Hav arbejder med at genoprette og bevare mangfoldigheden i havets flora og fauna. Se mere om foreningen på www.levendehav.dk.

Billede1.jpg
Levende Hav er medarrangør af debatmødet om havbrug den 3. november. Samme dag anløber Levende Havs kutter både Snaptun Havn og Juelsminde Havn med budskabet om befolkningens modstand mod forurenende havbrug.