Nye muligheder for at regulere sæler i vandløb

IMG_7944-kopi.JPG Gennem de seneste år har sportsfiskere observeret et stigende antal sæler i åerne. Denne sæl blev set i Lerkenfeldt Å den 10. august 2018. Foto: Emil Nøhr.

Det er nu blevet muligt for sportsfiskerforeninger at søge om tilladelse til at regulere spættet sæl i vandløb. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2018.

Fra den 1. juli 2018 er det blevet muligt at søge om tilladelse til at regulere sæler i vandløb. Den dag trådte den nye vildtskade-bekendtgørelse i kraft, og i § 23 stykke 2 kan man læse, at ”Naturstyrelsen kan desuden i perioden 1. august - 31. maj give tilladelse til regulering af spættet sæl i vandløb for at beskytte pressede fiskebestande og for at undgå skader på fiskeri”.

Ud over lodsejere og erhvervsfiskere kan sportsfiskerforeningerne også søge om tilladelse. Den nye mulighed er et resultat af et godt samarbejde mellem lokalforeningerne, Danmarks Sportsfiskerforbund samt andre fiskeriinteressenter og myndigheder.