Sammen om et hav uden affald

hav-uden-affald-2.jpg

Hvert år driver mere end 1.000 tons affald i land på danske strande — og det er kun toppen af isbjerget, for mere end to tredjedel af affaldet ender på bunden af havet. Affald i havet og på stranden er altså ikke bare et globalt problem, men også et problem, som vi oplever i Danmark. Derfor er Danmarks Sportsfiskerforbund medafsender på Miljøstyrelsens nye kampagne "Sammen om et hav uden affald”.

Fakta om marint affald

 

Marint affald er et globalt problem, men også en stor udfordring i Danmark:

 

  • Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark) anslår, at der i Vestjylland opsamles 1.000 tons marint affald årligt.
  • DTU Aqua har fundet plast i maverne på 39 % af de undersøgte torsk og 23 % af de undersøgte sild fra Nordsøen. For Østersøen er tallene 21 % og 11 %.
  • DTU Aqua har fundet plast i maverne på næsten hver tredje undersøgte sild og hvilling i det nordlige Storebælt – plaststykkerne var op til en halv centimeter lange.
  • EU’s miljøagentur har rapporter om fund af marint affald i 36 % af alle havfuglearter.
  • En undersøgelse fra OSPAR har vist, at 93 % af de undersøge havfugle af arten mallemuk, der er skyllet døde i land i Nordsøen, havde plastaffald i maven.
  • Ifølge FN's miljøprogram (UNEP) ender 70 % af affaldet i havet på havets bund, 15 % skyller op på kyster og 15 % flyder i havoverfladen.
  • Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i havoverfladen, består af plast. (Kilde: UNEP)
  • På globalt plan vurderes det, at der er ca. 640.000 tons mistet fiskeudstyr i havet – heriblandt såkaldte "spøgelsesnet", der i nogle tilfælde kan fortsætte med at fange fisk og andre havdyr i årtier. (Kilde: EU's miljøagentur, EEA)

En undersøgelse lavet for Miljø- og Fødevareministeriet af YouGov viser, at 85% af danskerne er bekymrede over mængden af affald i havet, og at 51% kan få deres strandtur ødelagt af affald på stranden.

Også de danske lystfiskere, der færdes ved kysterne og på havet, er generet af de store mængder affald, som er et mere eller mindre fast indslag på hver fisketur.

– Affald er et enormt problem. Det kan i visse tilfælde være til skade for vores fiskebestande og for den sårbare marine natur, og samtidig kan affaldet også være med til at ødelægge den gode følelse af at være ude i naturen og koble af, siger Andreas Findling-Rottem, redaktør og kommunikationsmedarbejder i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Netop derfor engagerer Danmarks Sportsfiskerforbund sig i Miljø- og Fødevareministeriets nye kampagne "Sammen om et hav uden affald", som har til formål at sætte fokus på de stigende problemer med affald langs de danske kyster og i havet.

– Det kræver en fælles indsats, hvis vi skal gøre noget ved problemet – og derfor er vi gået sammen med en række andre organisationer, hvis medlemmer også bruger naturen ved kysten og havet, samt med Miljø- og Fødevareministeriet, som er hovedafsender på kampagnen, fortæller Andreas Findling-Rottem.

Henover sommeren vil der blive distribueret informationsmaterialer om affald i havet og praktiske tips til at undgå det, afholdt events ved de danske strande, køre videospots på de sociale medier og meget, meget andet, der skal sætte fokus på problemet.

– Vi lystfiskere kan være med til at vise det gode eksempel og gå forrest i kampen mod affald. Det er græsrodsbevægelsen #PlasticInTheBasket allerede et fantastisk eksempel på. Og forhåbentlig kan vores indsats efterhånden smitte af på den brede danske befolkning, siger Andreas Findling-Rottem.

– Og så skal vi desuden også huske på, at det ikke kun er fysisk affald, der skaber problemer i vores natur. Kvælstofforurening truer vores vandmiljø herhjemme, i særdeleshed de kystnære havområder, så sideløbende kæmper vi naturligvis fortsat for at begrænse kvælstofforurening fra landbrug og havbrug, slutter Andreas Findling-Rottem.

Se den nye kampagnefilm her: