Borgermøde: ’Nej’ til flere havbrug i Kattegat

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook001.jpg Der er ikke plads til havbrug med åbne bure i de indre danske farvande. Havbrug forurener vandmiljøet og medfører en risiko for udslip af ikke hjemmehørende fiskearter samt en øget risiko for epidemier af lakselus. Foto: Kaninen Katrine fra Endelave på Facebook.

Deltag i borgermødet om kampen mod havbrug den 28. juni på Kulturhavn Gilleleje. Danmarks Sportsfiskerforbund medvirker i et stærkt panel med forskellige perspektiver på, hvorfor det er vigtigt at sige fra over for planerne om flere havbrug i Kattegat

TID & STED:

Torsdag den 28. juni kl. 17.00-19.00
Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 12, 3250 Gilleleje.


Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.


PANELET BESTÅR AF:

  • Trine Torp, medlem af Folketinget,
  • Stiig Markager, Professor Aarhus Universitet
  • Nina Bjarup Vetter, Formand for miljøgruppen på Djursland mod havbrug
  • Henning Mørk Jørgensen, Rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening
  • Lars Brinch Thygesen, Rådgiver i Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Erik Bjørn Olsen, Bestyrelsesmedlem Levende Hav

Regeringen planlægger flere og større havbrug i Kattegat til fare for både vandmiljøet og de vilde fisk. Den 28. juni kan du deltage i et spændende borgermøde om regeringens havbrugsplaner på Gilleleje Kulturhavn.

Et stærkt panel giver forskellige perspektiver på, hvorfor det er vigtigt at sige fra over for planerne om flere havbrug i Kattegat. I panelet medvirker både miljø- og klimaforsker Stiig Markager, folketingspolitiker Trine Torp (SF) samt repræsentanter fra miljøbevægelser og interesseorganisationer, heriblandt natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Der er ikke plads til åbne havbrug i de indre danske farvande – heller ikke i Kattegat. Vores vandmiljø er under pres og kan ikke tåle yderligere udledning af kvælstof, fosfor, fiskeafføring og rester af foder, kobber og medicin fra havbrugenes åbne bure, siger Lars Brinch Thygesen.

Han peger også på andre negative konsekvenser af havbrugsdriften som risikoen for udslip af burfisk og en epidemi af lakselus.

– Hvis der bliver givet tilladelse til at opdrætte titusindevis af burfisk i Kattegat, er der desuden en reel og øget risiko for, at lakselus kan blive et alvorligt problem for vores vilde bestande af havørred og laks, tilføjer Lars Brinch Thygesen.

Sig ’nej’ til flere havbrug
Formålet med borgermødet er at samle borgere fra de kystkommuner, som er berørt af planerne om flere havbrug i Kattegat. Mødet er også for andre med interesse for konsekvenserne af regeringens havbrugsplaner.

– Borgermødet fortjener fuld opbakning fra lystfiskere og alle andre, der vil værne om livet i Kattegat. Flere havbrug ER en trussel mod vores havmiljø og vores laksefisk og ved at deltage i mødet kan man hente ny viden og dermed blive bedre rustet til kampen mod endnu flere havbrug, siger Torben Meldgaard, lystfisker og repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer i Region Sjælland. 

Tilmeld dig borgermødet på Facebook