Sportsfiskeforeninger forsøger at få miljøministeren i tale

Luftfoto01.jpg Fra udløbet og ca. 20 km opstrøms er Binderup Å stort set ureguleret og har et efter danske forhold meget stort fald. Binderup Å er en af de få danske kalkstrømme og tidligere et af Europas bedste bækørred-vandløb.

Tre sportsfiskerforeninger i Nordjylland har i et brev til Miljø- og fødevareministeren gjort opmærksom på vigtigheden af fri faunapassage ved Binderup Mølle Dambrug.

I et brev sendt til Miljø- og fødevareministeren den 15. februar forsøger tre lystfiskerforeninger langs Binderup Å med gode argumenter at mane til fornuft og fremhæve de store gevinster ved at fjerne den nederste og dyreste spærring, som kun er muligt ved at beholde indsatsen i vandområdeplanen.

Foreningerne skriver bl.a., at Binderup Å i dansk sammenhæng er et unikt vandløb med et meget stort uforløst potentiale. Gevinsterne ved at fjerne denne spærring er:

  • En stærkt forøget produktion af ørreder, der ikke mindst vil komme den voksende lystfiskerturisme ved Limfjorden til gode.
  • Landbrugsarealer ovenfor opstemningen vil igen kunne afgræsses.
  • Naturen i ådalen vil få et løft, når den ikke påvirkes negativt af opstuvet af vand.

Aalborg Kommunes Miljø- og Energiudvalg har den 9. februar ligeså gjort indsigelse mod, at en vigtig indsats er taget ud af vandområdeplanen.

I Danmarks Sportsfiskerforbund ryster natur- og miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen også på hovedet over beslutningen.

– Det er hovedløst ikke at fjerne den sidste spærring, når man har investeret så mange millioner i fjernelse af spærringer og miljøforbedringer længere oppe i å-systemet, så vi håber naturligvis, at ministeren lytter og beslutter, at der selvfølgelig skal findes en god løsning ved spærringen ved Binderup Mølle Dambrug, siger Lars Brinch Thygesen.