Skarvregulering – status for vinteren 2017-2018

Kodbøl, dagrasteplads2.jpg Langs Skjern Å kan du støde på skarverne, som opholder sig ved åen for at spise laks- og havørredsmolt.

Thomas Mosgaard, der er biolog ved Ringkøbing-Skjern Kommune, har skrevet flere aktuelle indlæg om lokale skarvproblemer på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside. Herunder hans seneste bidrag vedrørende reguleringen af de mange skarver ved åen.

Vi er nu næsten seks måneder inde i denne sæsons skarvregulering, og derfor vil jeg komme med sæsonens anden update på arbejdet. Som jeg skrev i sidste status, så begyndte skarverne relativt tidligt på sæsonen at overnatte oppe i å-systemet. Undertegnede og nogle lokale jægere fik reguleret skarverne væk. Dette resulterede i en længere periode med relativt få skarver i den del af å-systemet, hvor laksefiskene har deres primære gyde- og opvækstområder.

Da kulden kom til Nordeuropa i juleugerne, havde vi et større indryk af skarver i Vestjylland. Dette førte også til, at vi fik overnattende skarver ved å-systemet igen. Sammen med nogle af lystfiskerforeningerne fik vi lokaliseret, hvor skarverne overnattede, og siden midten af januar har undertegnede og nogle lokale jægere reguleret skarver på overnatningspladserne. Dette har resulteret i, at vi er tæt på igen at have elimineret de aktive overnatningspladser. Jeg forventer, at vi er i mål om en uges tid. Hvis det går som de to foregående år, så er dette sidste periode i denne sæson med store mængder overnattende skarver ved laksefiskenes gyde- og opvækstområder.

Der har været regulering på Ringkøbing Fjord i jagtsæsonen. Denne regulering er slut for i år. Der blev reguleret 804 skarver fra 1. september og til 31. januar, hvilket er et betydeligt antal nedlagte fugle. Langt størstedelen blev nedlagt i september og oktober, hvor de fleste af skarverne i området er fugle, der også har været der i ynglesæsonen. Det bliver interessant at følge, om reguleringen kan mærkes i det antal skarver, der forsøger at yngle til sommer, eller om de fugle, vi har taget ud af den lokale bestand, bliver erstattet med indvandrende skarver.

Reguleringen de næste måneder kommer til at dreje sig om at beskytte de udtrækkende smolt. Dette skyldes til dels, at der ikke er særlig mange skarver på laksefiskenes opvækstområder i foråret. Det skyldes dog primært, at vi ved fra DTU's undersøgelser, at den skarvinducerede dødelighed er ret høj under smoltudtrækket.

Et tiltag, jeg gerne vil nævne, vi gør for at hjælpe smoltene på vej, er, at vi har indgået aftale med Naturstyrelsen om at regulere skarver på deres arealer opstrøms Hestholm sø. Reguleringen foregår fra 1. februar og til og med 15. april. Til at hjælpe med den opgave har jeg hvervet 200 jægere, der må regulere alle ugens dage. Dette er lig den indsats, vi har haft på arealet de sidste to forårssæsoner dog med den forskel, at jeg har taget lidt flere jægere med i gruppen, da jeg vurderer at reguleringstrykket skal være lidt højere i år end de to foregående år. Ovenstående er hvad jeg vil fremhæve i denne omgang. Der vil komme en opdatering igen i juni, når jeg har et overblik over hele sæsonens afsluttede aktiviteter.

Sportsfiskeren.dk takker Thomas Mosgaard, fordi vi må viderebringe hans interessante tekst og det ledsagende foto.