Bekymrende rapport om forringet havmiljø

Iltsvind. Kilde - NOVANA-rapport. Marine områder 2016.jpg Figuren viser den modellerede udbredelse af iltsvind i september 2016. Foto: Fra rapporten 'Marine områder 2016. NOVANA.' Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Hvert år overvåger Aarhus Universitet det danske havmiljø. Den seneste rapport fra overvågningen i 2016 melder om flere alger og mere iltsvind.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Miljøtilstanden i det danske havmiljø blev markant forringet i 2016. Det viser Aarhus Universitets årlige overvågning af havmiljøet – den såkaldte NOVANA-rapport – der udkom for nylig.

Der blev målt langt flere alger i vandet, og iltindholdet i vandet var markant lavere end i de forudgående år. Ifølge rapporten strakte iltsvindet sig over en længere tidsperiode end sædvanligt.

Flere årsager til iltsvind
Flere forhold har været medvirkende til at øge iltsvindet, nemlig en stigende kvælstofudledning i 2015 og gødningsulykken på havnen i Fredericia, hvor op mod 4000 tons kvælstof endte i havet. Det konkluderer rapporten, som er udgivet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Læs rapporten her

Støt vores arbejde for et sundere havmiljø