Nyt mindstemål til pighvarre

PIGHVARRE_web123.jpg

I en artikel i bladet Habitat, der er Dansk Zoologisk Forenings medlemsblad, foreslår forfatterne, at pighvarrens mindstemål hæves fra de nuværende 30 til 40 cm. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker forslaget op.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Forslaget om at hæve pighvarrens mindstemål begrundes med, at en fisk på 30 cm dels er så lille, at den kødmæssige værdi er til at overse, og dels at mange af hunfiskene først bliver kønsmodne, når de er større end 30 cm. Et uændret fiskeri vil derfor ifølge forfatterne kunne betyde, at fordelingen mellem hanner og hunner kan blive så skæv, at bestandene bliver mindre.

Forfatterne foreslår også, at der skal være et max-mål på 55 cm, sådan at de største individer får en mulighed for at gyde flere gange. De store individer gyder flere æg, og det har for andre fiskearter vist sig, at deres afkom er mere levedygtigt.

Meningsløst mindstemål 
– Vi vil meget gerne bakke op om, at mindstemålet hæves til for eksempel 40 cm. Et mindstemål, der medfører, at det kun er nogle få hunfisk, som opnår at gyde, er tæt på at være meningsløst, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Selv om argumenterne således er fornuftige, er der ingen garanti for, at en ændring kan gennemføres.

– Mindstemål for arter, der indgår i erhvervsfiskeriet, besluttes jo på EU-niveau. Så selv om det giver mening at hæve det, så skal der også være opbakning hos erhvervsfiskerne og i de andre EU-lande. Og så bliver det ikke nødvendigvis de biologiske argumenter, der vinder, siger Kaare Manniche Ebert.

Læs artiklen 
Artiklen indeholder blandt andet en beskrivelse af pighvarrens biologi og fortæller om arbejdet med at udsætte arten i de indre farvande. Læs artiklen her: Muligheder ved ændret mindstemål og indførelse af vinduesmål for pighvarre.