Miljø- og fødevareministeren vil kulegrave akvakulturvirksomheder

Kaninen Katrine fra Endelave på Facebook.jpg

Efter Danmarks Sportsfiskerforbunds afsløringer af Hjarnø Havbrug A/S’ ulovlige opdræt af sølvlaks vil Miljø- og fødevareministeren nu kulegrave akvakultursektoren. Ministeren ønsker styr på området og erkender, at der har været usikkerhed om ansvarsfordelingen hos myndighederne.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Danmarks Sportsfiskerforbund kunne i efteråret afsløre at Hjarnø Havbrug A/S ulovligt har opdrættet den ikke-hjemmehørende art sølvlaks i sine havbrug ved Horsens Fjord. Forbundet rettede derfor henvendelse til Miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen. I en pressemeddelelse erkender Esben Lunde Larsen nu, at der har været for dårligt styr på tilladelser i forhold til opdræt af ikke-hjemmehørende arter og usikkerhed om ansvarsfordelingen hos myndighederne.

– En akvakulturvirksomhed har naturligvis ansvar for at have tilladelserne på plads. Men jeg kan konstatere, at myndighederne ikke har gjort nok for at sikre kendskab til reglerne, og at de bliver overholdt. Miljøstyrelsen har nu overtaget myndighedsansvaret, og jeg har bedt dem om at undersøge, om der kan være andre, som opdrætter fisk uden de fornødne tilladelser og følge op herpå. Der skal styr på dette område nu, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det pågældende havbrug har haft tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at importere æg til sølvlaks, men har manglet en gyldig tilladelse til at opdrætte en ikke-hjemmehørende art. Desuden har havbrugets placeringstilladelse været forældet, står der videre i pressemeddelelsen.

Ministeren: Øget opmærksomhed om reglerne
Hjarnø Havbrug A/S lovovertrædelser og det mangelfulde tilsyn af havbrugsvirksomheden fører nu til et øget fokus på hele akvakultursektoren.

– Jeg kan ikke garantere, at der ikke findes lignende sager. Derfor har jeg nu bedt Miljøstyrelsen om straks at gå i gang med at gennemtrawle området for at se, om der findes lignende sager og få bragt orden heri. Der skal også fremadrettet skabes øget opmærksomhed om reglerne. Jeg vil gerne kvittere for, at sportsfiskerne har bragt denne problemstilling frem i lyset, siger Esben Lunde Larsen.

I Danmarks Sportsfiskerforbund er der tilfredshed med, at ministeren tager sagen alvorligt.

– Det er glædeligt, at Miljø- og fødevareministeren nu tager fat på hele området og ser branchen igennem i sømmene. Vi har hele vejen igennem ønsket et forbedret tilsyn, og at de ansvarlige miljømyndigheder får ordentligt styr på forholdene hos de danske havbrug, siger Verner W. Hansen.

Forbundet slipper dog hverken sagen om Hjarnø Havbrug A/S eller sit arbejde for at få danske havbrug på land.

– Der er stadig en række uafklarede forhold i den konkrete sag om Hjarnø Havbrug A/S ulovlige opdræt af sølvlaks, som vi fortsat vil grave videre i, slutter Verner W. Hansen.

Esben Lunde Larsens initiativer kommer dagen før, at ministeren er indkaldt i samråd om sagen.