900 meter ulovlige nedgarn i Skælskør Fjord

Billed 1, Fiskerikontrollen fandt 18 ulovlige nedgarn i Skælskør Fjord i sidste uge.jpg Fiskerikontrollen fandt 18 ulovlige nedgarn i Skælskør Fjord i sidste uge

Onsdag i sidste uge gjorde Fiskeridirektoratet Øst, -afdeling Ringsted en god fangst. Desværre. Under kontrol blev det nemlig konstateret, at der blev drevet et omfattende ulovligt garnfiskeri i Skælskør Fjord.
 
18 ulovlige nedgarn blev taget i forvaring, og med en samlet længde på cirka 900 meter, var Skælskør Fjord godt plastret til. De fem stræk af to-tre garn var sat fra strandkanten og ud. De mange nedgarn var afmærket med store plasticdunke, mens det sidste stræk, hvor der var seks ulovlige garn, var blot afmærket med én enkelt vager.

Garnene, der var sat fra strandkanten og ud, var uden mærker af nogen art. ”Det formodes, at der er tale om »tyvfiskeri«, hvor fisken skulle omsættes mod vederlag”, fortæller Henrik Nilsen, der er vicefiskeriinspektør i Fiskeristyrelsen.

I garnene var der kun to regnbueørreder. ”Vi er meget sikre på, at garnene var udsat umiddelbart inden vi ankom til Noret. Ørrederne blev genudsat”, lyder det videre fra Henrik Nilsen.

Hvis ejerskabet bliver kendt, kan »tyvfiskeren« se frem til en bøde på 12.500 kroner, et års frakendelse af retten til at drive lyst- og fritidsfiskeri samt konfiskation af de 18 garn.