Naturen har brug for de grønne krydser

11885651_722679961192580_3752101071784174840_o.jpg

Kommunerne spiller en vigtig rolle for naturens, vandmiljøets og fiskenes fremtid. Der er derfor god grund til at tage de grønne prioriteter med i stemmeboksen til kommunalvalget den 21. november.

De grønne dagsordener står højt på danskernes prioriteringsliste, når vi skal stemme til kommunalvalget den 21. november. En meningsmåling fra Altinget har vist, at miljøspørgsmål er på vælgernes top 3 over de vigtigste temaer i kommunalvalget.

Der er god grund til at tage de grønne prioriteter med helt ind i stemmeboksen, for kommunerne spiller en vigtig rolle for naturens fremtid. Kommunerne er myndighed i mange spørgsmål om natur og miljø og løser mange miljørelaterede opgaver. De fører tilsyn med vandmiljøet og har ansvar for at vedligeholde og restaurere vandløbene. Det har derfor stor værdi for natur, vandmiljø og fisk, at vi har kommunalbestyrelser med en grøn profil.

Benyt og beskyt
Det er i sportsfiskernes interesse, at landets kommuner de kommende år har øje for balancen mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Sportsfiskere over hele landet gør en stor indsats med det frivillige vandplejearbejde, men gode resultater forudsætter opbakning fra kommunerne. Der er stadig spærringer i vandløb, der skal fjernes, og vandløb, der skal genoplives. Sammen med kommunerne kan vi nå længere.

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker alle sportsfiskere et godt og grønt kommunalvalg 2017.