Flydende protest mod havdambrug

protest-1.jpg

Gert Molbech fra Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn, skriver i et indlæg på Facebook nedenstående:

Med skibshunden Bob drog vi på havet til demonstration mod de tåbelige planer om havbrug langs Djurslands kyst. Tilladelserne til havdambrugene udgør et areal på halvdelen af halvdelen af Djurslands areal.

Ordret katastrofe for miljø og idioti for beslutningen. 

Det vil give iltsvind samt forurening og ramme en i forvejen trængt natur som ellers var på vej i bedring.

Mest følsom er små vandlopper og bundens dyreliv som igen er livsgrundlag for fiskeynglens vækst.

Saltvandsfisk kan ikke overleve trinet fra larve til fisk uden disse mikroskopiske dyreplankton.

Samtidig vil Lakselus blive en dræbende konsekvens for havørredsmolt især, men også for bestandene af havørreder i Djurslands vandløb.

Brunalger i foråret og blågrønne alger om sommeren og uklart iltfattigt vand om foråret.

Håbet for Kattegat lever men det ser sort ud.