Danmarks Sportsfiskerforbund og DN advarer mod nye havbrug

05_mange-lus_DSC0012_1.jpg

Nye storforurenende havbrug i Kattegat kan få fatale konsekvenser for vores havmiljø og vores vilde fiskebestande. Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har i dag foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget for endnu engang at advare politikerne.

Af Andreas Findling-Rottem, DSF // Kasper Pihl Møller, DN

Snart kan det være slut med at få en flot sølvfarvet havørred på krogen eller nyde en dukkert ved en ren dansk badestrand visse steder i landet. Med regeringen og DF's ønsker om en øget havbrugssektor – bl.a. i Kattegat – ser fremtiden for det danske havmiljø og de vilde fiskebestande nemlig sort ud. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening bedt om fælles foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget, for at påpege, at der absolut ikke bør satses på havbrug med såkaldte kompensationsopdræt.  

– Det er klart, at virksomhederne jubler, når et politisk flertal vil udlevere vores danske havområder til virksomhed og delvis gratis forurening, men det her kan, hvis det virkelig bliver gennemført, skabe en voldsom belastning af havmiljøet. Det vil vi gerne advare politikerne på Christiansborg om, siger Michael Leth Jess, direktør for miljø og plan i DN.  

Med det nye lovforslag L111 lægges der op til, at kompenserende tiltag, såsom tang- og muslingeanlæg, kan give et miljømæssigt råderum. Men effekten af disse anlæg er tvivlsom og har flere dårlige bivirkninger for miljøet.  

– Hverken muslingeopdræt eller tanganlæg kan kompensere for den forurening nye havbrug vil medføre – og det er derfor ikke en farbar vej. Derudover vil produktionen af flere tusinde tons burfisk medføre en risiko for, at parasitten lakselus vil formere sig eksplosivt og være til alvorlig fare for vores vilde fiskebestande – særligt laks og havørred. Fiskebestande som frivillige lystfiskere i årtier har brugt kræfter på at beskytte, siger Verner W. Hansen, formand i DSF.  

Foto--Kaninen-Katrine-fra-Endelave-på-Facbook001_0.jpg

DSF og DN: Derfor er flere nye havbrug ikke vejen frem…  

  • Havbrug med kompensationsopdræt bryder med et sundt princip om, at forurening skal fjernes ved kilden
  • Kompensationsopdræt fjerner kun kvælstof og fosfor regionalt, men IKKE lokalt og gør slet intet ved det store iltforbrug (fiskeekskrementer og foderspild)
  • Effekten af kompensationsopdræt (muslinger og tang) er tvivlsom og udokumenteret
  • Det er konkurrenceforvridende overfor landbaserede recirkulerede anlæg, som udgør fremtiden for akvakulturen
  • Der er ikke råderum til at udlede yderligere fosfor i Kattegat og Bælterne
  • Lakselus er en reel risiko ved nye havbrug og vil udgøre en markant trussel for vores vilde fiskebestande – særligt havørred og laks

STØT VORES KAMP MOD HAVBRUG – BLIV MEDLEM