Å-guide: Sæby Å løber smukt gennem skov og eng

Lucas N Denne sommer har været rigtig god for Lucas Nielsen, der har fanget mange flotte havørreder i åen.

Sæby Å er en lille perle i det nordjyske landskab. Her er fine fiskemuligheder efter både bæk- og havørred, og der er udsigt til, at de bliver endnu bedre, når fiskene får lettere ved at passage opstemningen ved vandmøllen.

Sæby Å afvander et stort område vest for Sæby, hvor adskillige mindre bække løber sammen og danner åen, og nord for Hørby begynder Sæby Sportsfisker Klubs fiskevand ved åen.

Engen, skoven og det sidste stykke ud mod havet
Fra Hørby løber åen delvis ureguleret cirka seks kilometer ned til den passerer golfbanen. Strækket kaldes i daglig tale ”Engen”. Den løber gennem landbrugsland, og fiskeriet er lettilgængeligt.

Efter golfbanen passerer åen Sæbygårdvej, og herfra frem til Ålborgvej løber den igennem et smukt kuperet terræn med gammel bøgeskov. Strækket kaldes derfor ”Skoven”, og her finder du et flot ureguleret og varieret skovvandløb med masser af store sten.

IMG 2825
Sæby Å snor sig flot gennem bøgeskoven lige vest for byen.

Efter skoven fortsætter åen gennem en del af Sæby og passerer opstemningen ved Sæby Vandmølle. Her er der kun få strækninger, hvor du kan fiske, men efter vandmøllen er det igen muligt at fiske på den sidste strækning ud til udløbet i Kattegat. På denne sidste strækning på cirka 500 meter er det let at komme til, og hvad strækningen ikke har i naturoplevelse opvejes ofte af gode fangstchancer.

IMG 2812
På det sidste stykke ud mod havet, kan du finde fisk, der trækker mellem havet og vandmøllen.

Opgang afhænger af nedbøren
Sæsonen ved Sæby Å starter 1. marts, og i den første tid er der ofte et fint grønlænderfiskeri på den nederste strækning.

Nedbørsmængden er afgørende for, hvornår opgangen af havørred for alvor starter. I år, hvor sommeren var meget våd, kom der godt gang i opgangen allerede i juli, mens det andre år først sker hen i august. Sæsonen fortsætter hen til og med den 15. november.

Mange fisk i mellemstørrelse
De fleste havørreder, der bliver fanget i åen, måler omkring 50 cm. Der bliver også fanget en del i 60’erne, samt enkelte store over 80 cm. Ved det årlige elfiskeri bliver der hvert år fanget ørreder over 90 cm, så chancen for en rigtig stor fisk er absolut til stede.

Dennis F Dennis Faurby.
Martin N Martin K. Nielsen.
Emil C Jesper Christensen.

Formandens anbefalinger
Vi har fået foreningens formand Peter Høfler til at komme med nogle bud på, hvordan man fisker på de enkelte strækninger af åen.

– På ”Engen” kan du både fiske med flue- og spinnegrej. Der er åbent og lettilgængeligt, og fluestænger kl. 5-6 fungerer fint. Mange spinnefisker med Mepps-spinnere i størrelse 3 eller 4 alt efter vandstanden, og ormefiskeri kan bestemt også være effektivt, fortæller Peter Høfler og fortsætter:

– I ”Skoven” er fluefiskeriet noget mere krævende med de mange træer, og strækningen kræver desuden, at du fisker opsøgende og målrettet på fiskenes standpladser. Let spinnegrej med syv fods stænger og hjul i størrelse 3000 er et godt udgangspunkt. Her går du heller ikke fejl af Mepps-spinnere, og en flydende wobler, du kan lade drive ned til standpladsen, kan også være giftig.

IMG 2814
Opstrøms skoven kommer strækningen gennem engen.

– Det nederst stykke fra vandmøllen og ud til havet er lettilgængeligt, og flere stræk er fint til fluefiskeri, du skal bare holde godt øje med, om der er folk i dit bagkast. Ved kirkegården er der en dybere rende ved den modsatte bred, som tit holder fisk, og en lille mørk flue er ofte den rette medicin, anbefaler Peter.

Elevatorfisk
På det nederste stykke mellem havet og vandmøllen er der ofte ørreder, der strækker frem og tilbage mellem havet og spærringen ved møllen.

– Vi kalder dem elevatorfisk, og vi ser dem især trække frem og tilbage i den første tid, efter opgangen er startet, fortæller Peter Høfler.

Fiskeriet på strækningen kan være påvirket af vind og strøm, og Peter oplever, at fiskeriet er bedst på dage med drivende skyer og blæst.

IMG 2807
Den lille fisketrappe er yderst til højre helt ovre ved møllen.

Sådan kan du komme til at fiske i Sæby Å
Vil du prøve fiskeriet i Sæby Å, kan du tegne medlemskab af Sæby Sportsfisker Klub. Tjek mulighederne her.

 

Du kan også købe dagkort, 2-dagskort og ugekort til åen. Du kan gøre det online her, eller du kan købe kort hos JC Fiskegrej og Fritid på havnen i Sæby.

Vandmøllens betydning
Opstemningen ved Sæby Vandmølle har stor betydning for fiskeriet i Sæby Å. Der er en lille fisketrappe ved opstemningen, men det er de færreste fisk, der finder den, og mange springer forgæves ved møllen.

Der er imidlertid udsigt til, at der i løbet af de nærmeste år kommer en løsning, der sikrer væsentlig bedre muligheder for opgang, hvilket vil give en langt bedre fordeling af fiskene.

– Vi har ikke særlige regler for fiskeriet ovenfor spærringen, men der er lokalt en fælles forståelse for, at vi fisker skånsom på de fisk, der har fundet vej op over fisketrappen, fortæller Peter Høfler og afslutter:

– Lige efter sæsonafslutningen i november elfisker vi i flere omgange i åen nedenfor vandmøllen, og de fisk, vi indfanger, bliver sluppet fri ovenfor spærringen, så de kan deltage i vinterens gydning.