Tak for din hjælp, Smoltvagt

Skærmbillede 2023 05 09 Kl. 17.10.09

Projekt Smoltvagt er færdigt for i år, og der skal derfor lyde et stort tak til alle de frivillige, der gav 3 timer af deres dyrebare fisketid for i stedet at stå vagt om ørredsmoltene. I alt blev der besat 351 vagter på 40 lokationer og lagt over 1000 timer i at passe på ørrederne.

Fakta fra Smoltvagt 2023

 

91% af vagterne så smolt i vandløbene

 

71% af vagterne så skarver på deres vagt

 

90% af vagterne så måger på deres vagt

 

351 ud af 516 vagter blev besat

 

I alt blev der holdt vagt ved 40 lokationer over hele landet

 

I alt blev der holdt smoltvagt i 1053 timer

Den sidste smoltvagt har nu pakket klaptræet sammen og igen fundet fiskestangen frem. I alt blev 351 vagter besat på 40 lokationer over hele landet. De frivillige vagter har lagt 1053 timer ved åmundingerne og været med til at holde måger, skarver og fiskehejrer på afstand af de sårbåre smolt. Det vækker stor glæde hos Søren Knabe, der har været projektkoordinator på Smoltvagt.

- Vi er ovenud tilfredse. Projektet har kørt smertefrit, appen har fungeret og der er blevet taget rigtig mange vagter. Der skal lyde et kæmpestort tak til alle de frivillige. De fortjener alle en stor, tyk overspringer til næste vinter, siger Søren Knabe.

Tilbagemeldingerne fra de frivillige smoltvagter har stort set også kun været positive: ”Fantastisk initiativ”, ”håber det fortsætter fremover” og ”jeg tager gerne en vagt igen”.

- Det er vi naturligvis utroligt glade for. Når vi beder om folks hjælp og tid, er det rart at se, at de faktisk også synes, det giver mening, og at projektet har skabt nogle gode rammer om det at være smoltvagt, siger Søren Knabe.

Får vi et bedre kystfiskeri?
Det store spørgsmål er så: Får vi nu et bedre kystfiskeri? Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert, er ikke i tvivl efter at have set tilbagemeldingerne fra smoltvagterne igennem.

VINDERNE AF GREJPRÆMIER

 

Tillykke til vinderne af 30 lækre kystpakker fra ABU Sölv, Westin og Rapala. Vinderne vil blive kontaktet på mail.

 

Allan Rasmussen

Anders Werth

Bo Daugaard

Christian Fredberg

Claus Eklundh Christensen

Flemming Krabek

Flemming Biggas

Flemming Petersen

Gert Schjönning

Gorm K. Hansen

Hans (mail kendes)

Jesper Hillerup Lyhne

Kai Beltoft

Kenneth Damsgaard Hyde

Kim Conrad Petersen

Kim Mathisen

Kim Riis

Kurt Jørgensen x 2

Lars Ellermann

Lars H Pedersen

Lasse Telling

Maria (mail kendes)

Michael Larsen

Ole Hansen

Peter Nyhuus

Raymond Holm

Søren Kjær Andersen

Tore Fiil

Torsten Pagel

- 71 % af vagterne har observeret skarver ved vandløbene, og 90 % har observeret måger. Samtidig skriver de fleste, at det er lykkedes at holde fuglene godt på afstand af ørredsmoltene. Det må vi forvente har en positiv indvirkning på overlevelsen af ørrederne, siger Kaare Manniche Ebert.

Han skal nu til at gennemgå alle tilbagemeldingerne fra smoltvagterne mere grundigt for at vurdere, hvordan projektet kan optimeres, og om der er mønstre i, hvor og hvornår fuglene især er på smoltjagt.

- Nu skal vi se, om vi kan optimere projektet næste år, så vi får mest muligt ud af vores vagter. Er der vejrforhold, vi skal være opmærksomme på? Er der strækninger, der er særligt udsatte, hvor vi skal øge antallet af vagter? Det er noget af det, vi håber at blive klogere på, fortæller Kaare Manniche Ebert.

Sammen med resten af projektgruppen bag Smoltvagt arbejder han desuden på, at man ved næste års projekt Smoltvagt kan få lavet videnskabelige undersøgelser af vagternes effekt.

- Vi får meget viden fra smoltvagternes tilbagemeldinger, men skal vi være helt sikre på, at det virker og at vi får noget ud af den store indsats, så skal der forskning på banen. Det vil vi arbejde for kan ske til næste år, slutter han.

Fisk