Vær opmærksom på kommende ørredfredninger

DSCF9908 Blanke fisk med løse skæl er fortsat lovligt bytte ude på kysten. Foto: Christian Flinker.

Den 16. november er skæringsdato for flere vigtige ørredfredninger. Fra den dag må du nemlig ikke længere hjemtage farvede ørreder ud på kysten, mens det i ferskvand gælder alle ørreder.

I løbet af de kommende måneder gyder ørrederne oppe i vandløbene, og fra og med den 16. november er de fredede i ferskvand. Fredningen gælder både havørred, søørred og bækørred og strækker sig til og med 28. februar, men kan lokalt have længere varighed.

På kysten er havørreder i gydedragt – farvede havørreder – fredet fra og med den 16. november. Fredningen gælder til og med 15. januar. På Bornholm og ved Vadehavet dog helt til og med 28. februar.

Du må altså kun hjemtage helt blanke havørreder med løse skæl, mens farvede fisk straks og så nænsomt som muligt skal genudsættes.

Fredninger & mindstemål

 

Her kan du læse om fredninger og mindstemål:

 

Saltvand

 

Ferskvand

Pas på nedgængerne
Efter gydningen trækker havørrederne ud i havet igen. De er da ofte meget afmagrede og kaldes nedfaldsfisk eller nedgængere. Selvom de er lovligt bytte fra den 16. januar – Bornholm og Vadehavet dog først 1. marts – har de sjældent nogen særlig kulinarisk værdi, og mange vælger derfor at genudsætte dem.

Det giver også god mening rent biologisk, da undersøgelser har vist, at op til 25% af hunnerne gyder mere end én gang.

DSCF0119
De slidte og afmagrede nedgængere har ikke nogen særlig værdi som spisefisk. Foto: Christian Flinker.